Ooit een uil, hond en eend over persoonlijk leiderschap horen praten?

Afgelopen dinsdag togen we met 4 collega’s van MVO Nederland en 4 sociaal-innovatieve partners richting Destination Innovation in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Deze dag, georganiseerd door het NCSI,  stond volledig in het teken van de mens. Bij ons stond gek genoeg het wilde dierenrijk centraal. Al tijdens de 1e brainstormsessie, onder begeleiding van procesbegeleider Saskia op de Weegh, popte het beeld van een roze olifant op om de hele dag niet meer te verdwijnen. Dit zwaargewicht bleek de perfecte inspiratiebron voor het antwoord op ons vraagstuk: Hoe maak je Het Nieuwe Werken onderdeel van de MVO-reis van bedrijven? Volgens ons door te focussen op persoonlijk leiderschap.

Teamlid Andre Doveren van waterbedrijf Vitens:

‘Dit is immers de essentie van alle organisatorische vernieuwingen: gedragsverandering vanuit intrinsieke motivatie. Niet opgelegd vanuit de top van een organisatie, maar ontstaan uit een verlangen om vanuit eigen verantwoordelijkheid je eigen toekomst vorm te geven.’

Hoe je hier invulling aan geeft, leer je tijdens de Personal Leadership Challenge. Dit is een traject waar medewerkers en leidinggevenden uit verschillende bedrijven in netwerkverband aan mee kunnen doen. Door kennisdeling en training leren zij hun persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Volgens teamlid Renate Bouwman van personeelsbemiddelaar Vitae is dit essentieel voor Het Nieuwe Werken:

‘Onze ervaringen met HNW en MVO bij Vitae zijn dat wij juist gestart zijn bij de mindset en persoonlijk leiderschap van onze medewerkers in plaats van te starten met faciliteren. We hebben de laatste jaren veel aandacht besteed aan eigen verantwoordelijkheid van Vitae-ers. Daarmee hebben we een hele positieve  beweging ingezet.’

Goed, het idee was geboren en we hadden de rest van de dag om het bij te schaven voor de Pitch. Dat deden we tijdens de Artis-out-of-the-box-denksessie.  Een eend, uil en hond stelden kritische vragen over ons Personal Leadership Challenge idee. Dapper worstelden we ons door het vragenvuur heen.

Met in het achterhoofd de hond-‘Hoe leg je dit aan een gemiddelde koffiejuffrouw uit?’- vatte Glenn de koe bij de horens en startte de Pitch als juffrouw Jannie. Mees legde vervolgens kort en bondig ons idee uit en daarmee bleven we netjes binnen de tijd. De jury leek blij verrast met dit heldere verhaal en daarmee wonnen we een dag advies van SIOO om ons idee verder te ontwikkelen.

Onze kracht bleek de diverse samenstelling van ons team. Olaf Reinhard van Perfecqt, onderneming op het gebied van Human Capital Solutions en Duurzaamheid:

‘Absoluut hoogtepunt van de “Destination Innovation” was het als een Team samenwerken aan het omzetten van wilde ideeën naar praktische oplossingen. Door intensieve en productieve samenwerking van mensen met verschillende achtergronden, kennis en ervaring ontstaan er nieuwe inzichten en ideeën die niet tot stand komen als je als individu zelf met het voorgelegde vraagstuk aan de slag gaat.’

En daar sluit het hele team zich bij aan. Het was een super dag met een nog mooier einde, maar ook meteen het begin van iets nieuws…//Marije K.