Werd MVO vroeger voornamelijk gevoed vanuit ethische overwegingen, de laatste jaren is innovatie als aandrijvende kracht belangrijker geworden. Dit heeft tot een opmerkelijke versnelling geleid. MVO Nederland heeft nu 1800 leden en iedere maand komen er 50 nieuwe bij.

Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, aan het begin van het nieuwjaarsevenement van de organisatie op 12 januari 2012 in Rotterdam: “Ethiek blijft de onderstroom, maar bedrijven zien vraagstukken die met MVO verbonden zijn in toenemende mate als een kans voor nieuwe business. Daarom spreken we wel van MVO 2.0.”

Als centrale thema’s, die daarbij spelen, noemt Lageweg: duurzaam inkopen, foodprint reducties, sociale innovatie, duurzame innovatie, nieuwe coalities en transparantie & communicatie.
Volgens MVO Nederland is inmiddels 60 procent van het bedrijfsleven in Nederland op de een of andere manier met MVO actief. Meestal partieel. Een minderheid doet dit integraal.

MVO Nederland wil de brug zijn tussen de minderheid van innovators en de mainstream van bedrijven en organisaties, die MVO willen ondersteunen.

Het motto daarbij is, aldus Lageweg: be the change you want to see in the world. “MVO begint bij jezelf en doe je altijd samen. In je eentje gaan dingen vaak sneller. Maar samen komen je verder.”

TheSocialReporters/Fred Teunissen