Het gaat hartstikke goed met MVO. Althans, dat is wat bedrijven keer op keer zeggen in allerlei onderzoeken. De ruime meerderheid van het Nederlands bedrijfsleven is naar eigen zeggen ‘met MVO bezig’. Heel goed natuurlijk, ga vooral zo door. Tegelijkertijd zien we helaas nog weinig vooruitgang op duurzaamheidsgebied. Sterker nog, met de aarde gaat het niet beter, maar slechter. Denk aan CO2-uitstoot, grote verspilling in de hele keten van grondstof tot eindproduct, verslechterde luchtkwaliteit. Ik hoef het u waarschijnlijk niet te vertellen. Hoe kan dit?

Fatsoenlijk ondernemen

Er is natuurlijk een verschil tussen woorden en daden. Wie zou op de vraag ‘gedraagt u zich eigenlijk verantwoord?’ snel ‘nee’ durven zeggen? Bovendien is het niet zo dat de meeste bedrijven zich uitgesproken onverantwoord gedragen. Waarom zou dat niet MVO zijn? Ze houden zich aan de door overheden gestelde regels, gaan fatsoenlijk om met personeel en scheiden netjes hun afval. Heel MVO toch?

Een netto positieve bijdrage
Het punt is echter dat er meer nodig is dan fatsoenlijkheid en het beperken van schade. Voor een echt duurzame economie moeten bedrijven een netto positieve bijdrage gaan leveren aan mens en milieu op een manier die hen ook economisch vooruit helpt. Door grondstoffen niet langer te zien als wegwerpartikelen, maar ze in de kringloop te houden. Door onafhankelijk te worden van olie en andere fossiele hulpbronnen. Door innovatieve producten te ontwikkelen met maatschappelijke relevantie. Door medewerkers vertrouwen, vrijheid en zingeving te bieden. En dit alles natuurlijk samen te laten gaan met een gezonde financiële basis. Dat het kan, laten verschillende bedrijven zoals Interface, Ahrend en Gulpener al zien. Maar voor echte fundamentele veranderingen zijn er nog veel meer van deze bedrijven nodig.

Lef en verbeeldingskracht

Dat MVO van belang is hoeft MVO Nederland steeds minder te benadrukken. Bedrijven hebben dat inmiddels wel begrepen. Nu gaan we een nog veel moeilijkere fase in. Hoe brengen we MVO in de praktijk op zo’n manier dat we een echte bijdrage leveren aan een duurzame wereld? Hoe krijgen we de ambitie in het bedrijfsleven verder omhoog en hoe nemen we de drempels die er bestaan weg? Dat is de echte uitdaging voor de komende jaren. Ik heb er groot vertrouwen in dat het Nederlandse bedrijfsleven de kwaliteiten in zich heeft om deze omslag te maken. Het enige wat we echt nodig hebben is een beetje meer lef en verbeeldingskracht bij ondernemers. En een overheid die actief drempels wegneemt om deze ambitie waar te maken. Laat dat onze gezamenlijke inspanning zijn voor 2012: van fatsoenlijk ondernemen naar een netto positieve bijdrage aan mens, milieu en economie.

//Lobke