Het gebeurt je niet elke dag dat je een oud-premier op nog geen vijf meter van je vandaan hoort zeggen dat hij iets helemaal fout heeft gedaan. Het is me zojuist overkomen tijdens het nieuwjaarsevenement van MVO Nederland in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Ruud Lubbers sprak hier tijdens een masterclass met de titel ‘Op naar Rio+20’.

Lubbers vertelde daar dat hij heeft zitten slapen, omdat hij niet in de gaten heeft gehad hoe desastreus de financiële wereld bezig was. Die wereld heeft zich als enige economische sector en al veel te lang aan de trend van duurzaamheid onttrokken, stelde hij vast. En volgens hem zijn we nog niet klaar met het ‘casinokapitalisme’.

Persoonlijke geschiedenis
De oud-premier schetste de historische ontwikkeling van duurzame initiatieven aan de hand van zijn eigen persoonlijke ontwikkeling. “Eind jaren ’60 begon ik mij te ergeren aan smogalarms en zure regen en aan het verdwijnen van kikvorsen. En toen dacht ik al: dit moet toch beter kunnen?”

De technologische ontwikkeling heeft ons een enorme welvaartsgroei heeft gebracht, aldus Lubbers, maar ook een aantal zeer negatieve bij-effecten, zoals milieuvervuiling en uitbuiting van kinderen in de Derde Wereld. Diezelfde technologie moet nu ook worden ingezet voor het oplossen van deze negatieve effecten. “Niet ondernemen is niet het beste voor het milieu. Zorgvuldig ondernemen wel.”

Vreugdevol
Wat mij vooral trof in het betoog was zijn behoedzaam geformuleerde pleidooi om aan de drie P’s van People, Planet, Profit nog een vierde P toe te voegen, namelijk die van Pneuma, het Griekse woord voor adem. Daarmee wordt gedoeld op spiritualiteit. Hij verwees daarbij naar de slotregel van het Handvest van de Aarde. Die zin luidt dat je het leven vreugdevol moet kunnen vieren. “Je moet er lol in hebben. Plezier. Het gaat niet alleen om geld verdienen. Er is een aparte dimensie waar je kracht uit kunt putten door even afstand te nemen.”

TheSocialReporters/Fred Teunissen