Is transparantie in MVO nodig, of is het slechts een luxe?

De deelnemers aan de breakoutsessie ‘Blik op MVO’ discussieerden onder meer over deze vraag. Na een levendige uitwisseling van ideeën over vorm, initiatie, eenheid, kwam tot slot de waarom-vraag nog eens langs. Waarom eigenlijk transparantie? Lopen we achter een hype aan, of heeft het ook daadwerkelijk zin?

“Jazeker,” betoogde een deelnemer. “Het gaat niet alleen om het eerlijk zijn tegenover jezelf en anderen, maar juist ook om het elkaar inspireren. Transparantie voedt innovatie.”

Dit is toch ook MVO in een notendop?

TSR/Ed