Wat een heleboel zaken betreft is India nog grotendeels een ontwikkelingsland: bedelende kinderen op blote voeten, families die wonen in tentjes langs de (snel)weg, olifanten op de snelweg, en dan heb ik alleen nog een deel van het relatief rijke Delhi gezien. Ongeveer eenderde van de 1,2 miljard inwoners leeft onder de armoedegrens.

Toch zijn we ook een heel ander, modern en ontwikkeld India tegengekomen. Er zijn veel grote vooruitstrevende ondernemingen (zoals Tata Groep), alle stadsbussen rijden op het milieuvriendelijke CNG (compressed natural gas), en de overheid is heel ambitieus in haar MVO richtlijnen voor ondernemers, en zijn hier al voortvarend mee aan de slag gegaan. Dat merkte ik tijdens de eerste vergadering van de Nederlands-Indiase MVO werkgroep gisteren. Vandaag hebben we dit overleg afgerond, met onder meer de conclusie dat we meer willen gaan samenwerken.

Ze zijn trouwens van overheidswege enorm geïnteresseerd in de activiteiten van MVO Nederland, en hebben zelf ook een organisatie die dit soort zaken moet gaan oppakken (IICA). Voor donderdag dus een extra gesprek met hen ingelast, om te vertellen hoe wij dat doen, bedrijven helpen met MVO.  Deze organisatie werkt al nauw samen met het Duitse ministerie voor ontwikkelingssamenwerking (GIZ), die een soort agentschap in India hebben opgezet. Daar gaan we vrijdag mee praten.

Ik heb ook even omgerekend -naar verhouding van aantal inwoners- hoe groot “MVO India” zou moeten worden, als ze evenveel willen doen als wij in Nederland:  ongeveer 4000 medewerkers dus! Dat wordt nog een hele kluif voor ze …

Ook vroegen we vandaag wat voor boodschap de Indiase overheid heeft voor Nederlandse ondernemers, en dat komt hierop neer: houd je aan de Indiase wetgeving en CSR Guidelines, besteed minimaal 2% van je winst aan CSR projecten, en voer een stakeholderdialoog met lokale Indiase partijen.

Dit klinkt dit eenvoudiger dan het is:  Indiase wetgeving wordt nauwelijks gehandhaafd. Kun je in dat geval toch terecht bij de Indiase overheid voor ondersteuning als bijvoorbeeld de arbeidsnormen niet door je leverancier worden nageleefd? En hoe kun je eigenlijk zakendoen zonder bijvoorbeeld corruptie? Wat de stakeholderdialoog betreft is het voor Nederlandse ondernemers moeilijk om de juiste lokale partijen te vinden, en om daarmee een gelijkwaardig en open gesprek aan te gaan.

Twee mooie uitdagingen van MVO Nederland, om ondernemers goed te informeren en hen te helpen bij het vinden van de juiste kanalen om dergelijke dilemma’s aan te pakken.