Bedrijven waar iedereen van houdt

Het aantal publicaties en onderzoeken dat aantoont dat de MVO-businesscase loont is niet meer te tellen. Recent kwam ook Harvard [pdf] met overtuigende cijfers. Vaak gaat het in dit soort studies vooral om de relatie tussen planet en profit. Dat die tot een interessante businesscase leidt, weten we nu wel. Maar ook het onderzoek naar de relatie tussen people en proces aan de ene kant en de bedrijfsperformance aan de andere kant leidt steeds vaker tot  interessante uitkomsten.

Het in 2007 verschenen boek Firms of Endearment is hiervan een prachtige illustratie. In Firms of Endearment (‘beminde bedrijven’) lichten de auteurs toe hoe ondernemingen die al hun stakeholders echt centraal stellen uitgroeien tot de kampioenen van de economie. Firms of endearment zijn bedrijven waar alle stakeholders van houden: de samenleving, leveranciers, investeerders, klanten en medewerkers. Er worden 30 voorbeelden genoemd, waaronder Ikea, Timberland, Toyota, BMW, Starbucks en Google. Zij onderscheiden zich van andere bedrijven omdat bij hen alle stakeholders zeer betrokken en zeer positief zijn.

Op basis van een uitgebreid onderzoek hebben de auteurs van dit boek gezocht naar ondernemingen die bij alle vijf stakeholdergroepen hoog scoren. Vervolgens hebben ze onderzocht wat de financiële resultaten van deze firms of endearment waren. Het onderzoek toonde aan dat de groep door iedereen beminde bedrijven financieel veel beter presteert dan het marktgemiddelde. Tot wel 8x beter. Dit is onderzocht voor drie periodes: de voorgaande 3 jaren, de voorgaande 5 jaren en de voorgaande 10 jaren. In elke periode scoorden de ‘beminde bedrijven’ beter. Hoe langer de periode hoe groter het verschil in het voordeel van de firms of endearment.

In het boek komt het onderwerp corporate social responsibility nauwelijks aan de orde. De auteurs zetten zich er zelfs enigszins tegen af. Wat mij betreft is dit vooral een kwestie van terminologie. Net als in MVO-kringen gaat het de auteurs vooral om de transitie naar een hoger bewustzijn, naar nieuwe businessconcepten en om de volle erkenning van ieders toegevoegde waarde. In zo’n wereld is delen en verbinden hun en ons credo, en niet het ‘dikke ik’.

In ‘De winst van Waarden’ omschreef de SER al in 2000 de onderneming als ‘een multistakeholdercoalitie die streeft naar meervoudige waardecreatie op de terreinen people, planet en profit’. Het is mooi dat het onderzoek naar de firms of endearment de waarde van de multistakeholderbenadering van een stevig bewijs voorziet.

Ga naar het originele bericht