Het aantal MVO-pioniers groeit met de dag. In alle sectoren van de economie zijn er inmiddels moedige en creatieve pioniers die laten zien dat succes heel goed samen kan gaan met een lage footprint. De groene innovatie is in volle gang.

Waar het nu op aankomt is versnellen en opschalen, mainstreamen dus. Dit vraagt om andere competenties dan de kwaliteiten die horen bij pionieren en innoveren. Groene pioniers zijn daarom niet per definitie de beste regisseurs van het mainstreamen. Veel groene pioniers zijn krachtige persoonlijkheden, met een sterke eigen opvatting en een scherp oog voor technologische innovatie. Aan hen hebben we tal van cradle to cradle of klimaatneutrale producten te danken. Zij zijn voor velen een geweldige inspiratiebron.

Als ik mensen hoor spreken over mainstreamen dan hoor ik vaak pleidooien voor krachtig leiderschap, voor het goede voorbeeld geven, voor nieuwe financierings- en business modellen en voor een grotere rol van de overheid. Allemaal factoren die zeker van belang zijn. Maar als we hierin blijven hangen dan komen we er niet. In mijn ogen is er meer nodig.

Om MVO snel mainstream te laten worden is een heel andere stijl van leiding geven en van organiseren noodzakelijk dan bij veel bedrijven gebruikelijk is. Maximale ruimte en verantwoordelijkheid voor medewerkers, medewerkers en toeleveranciers aanspreken op hun  vakmanschap ( dat raakt per definitie aan duurzaamheid) en slimme coalities zijn de factoren die verduurzaming daadwerkelijk zullen gaan borgen. Dat vraagt om faciliterend leiderschap, om leiders die niet zozeer zichzelf centraal stellen maar vooral anderen kunnen laten schitteren.  Het vraagt ook om meer gewone mensentaal dan veel managers gewend zijn. En dat alles krachtig gefaciliteerd door een overheid die hard stuurt op het principe van de vervuiler betaalt.

Wil je als bedrijf MVO echt borgen en opschalen dan zul je moeten zorgen voor een perfecte mix van groene en sociale innovatie. Het aantal bedrijven waar met ambitie en met succes op deze combinatie wordt ingezet is nog beperkt. Vaak ligt het accent op technologische vergroening;  soms is er sprake van een vooruitstrevende focus op de medewerkers of andere stakeholders.

Groene en sociale innovatie zullen voortaan dus krachtig gekoppeld moeten worden. MVO Nederland zal dat proces in de komende periode met veel ambitie faciliteren, zowel via een speciaal koplopernetwerk als in onze rol naar de tientallen andere netwerken en brancheorganisaties waarmee we nauw samenwerken.

P+ column mei 2012

Ga naar het originele bericht