In de rij van de IKEA vroeg ik me af hoe het komt dat je in de IKEA altijd in de rij staat. Voor mij stond een man die qua uiterlijk meer weg had van een advocaat dan van een meubelmaker. Ikzelf ben overigens ook niet bepaald handig – laat staan dat ik mezelf een meubelmaker kan noemen. Dat moet de kracht van de IKEA zijn: mensen met twee linker handen laten geloven dat ze het in zich hebben meubelmaker te zijn. De kracht om de ingewikkelde ambacht van het meubelmaken te kunnen reduceren tot maximaal 10 plaatjes, waar iedereen mee uit de voeten kan.

 

De kracht van het vertalen dus: het exclusieve breed toegankelijk maken. Best knap – om een ingewikkelde ambacht als meubelmaken te kunnen reduceren tot 10 overzichtelijke plaatjes. MVO Nederland heeft in samenwerking met NEN en AgentschapNL een soort gelijk iets gedaan voor ISO 26000.
ISO 26000 is een richtlijn die aangeeft wat MVO betekent voor bedrijven, en ze helpt hiermee aan de slag te gaan. Vandaar dat veel bedrijven en MVO-professionals uitkeken naar het verschijnen van de richtlijn. In de praktijk echter, blijkt dat de langverwachte richtlijn nogal omvangrijk en lastig te begrijpen is. De MVO-wegwijzer ISO 26000 maakt dat de richtlijn leesbaar en daarmee bruikbaarder is voor het MKB. Dit door de richtlijn op te knippen in delen, om per deel in begrijpelijke taal aan te geven wat ISO 26000 van bedrijven verwacht. En aan te geven welke tips ISO 26000 geeft om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast helpt de wegwijzer ondernemers bij het bepalen welke MVO-thema’s prioriteit hebben voor hun bedrijf. Hierdoor worden bedrijven op weg geholpen bij het  implementeren van MVO volgens ISO 26000. Een ingewikkelde richtlijn gereduceerd tot een overzichtelijke wegwijzer dus.

 

Ik zie geen IKEA-siaanse rijen voor de MVO-wegwijzer ISO 26000 voor me, maar hoop toch dat de wegwijzer bedrijven die wat ISO 26000 betreft twee linker handen hebben, helpt om aan de slag te gaan met de richtlijn. Voor het echte werk moet je bij de richtlijn zijn, maar de wegwijzer helpt je aardig op weg.

 

Meer lezen? Bekijk de MVO-wegwijzer ISO 26000
Meer horen? Kom naar de workshop ISO 26000