Van 20 tot 22 juni 2012 zal in Rio de Janeiro de VN-conferentie over Duurzame Ontwikkeling worden gehouden. Over de uitkomst van deze conferentie is veel scepsis. De echte resultaten worden dan ook waarschijnlijk buiten het zicht van de camera’s geboekt.

De bijeenkomst in Rio wordt in de volksmond Rio+20 genoemd, omdat het twintig jaar geleden is dat in dezelfde stad de VN Earth Summit werd gehouden. Dat congres was volgens velen het startsein voor het internationale denken over duurzaamheid.

Ook deze keer zetten talloze regeringsleiders, CEO’s en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zich in om een visiegevend document op te stellen dat als leidraad moet dienen voor de komende periode. Het motto: ‘For the Future We Want’.

De conferentie concentreert zich op twee overkoepelende thema’s:

  1. een groene economie in de context van duurzame ontwikkeling, inclusief armoedebestrijding
  2. het creëren van institutionele raamwerken voor deze duurzame ontwikkeling. De 7 aandachtsgebieden die hieronder vallen zijn: fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, energie, duurzame steden, voedselzekerheid en duurzame landbouw, water, oceanen en gereedheid voor rampen.

Lees meer over de conferentie.

In Nederland is sinds een jaar het Nationaal Platform Rio+20 bezig met het voorbereiden van de Nederlandse bijdrage aan de top. Het Platform heeft organisaties en individuen bij elkaar gebracht om inspirerende bijdragen te verzamelen. Daarnaast heeft het de maatschappelijke discussie  gestimuleerd over duurzame ontwikkeling.

Lees alles over de Nederlandse bijdrage aan Rio+20.

Veel mensen twijfelen openlijk of de conferentie een succesvolle uitkomst kan hebben. Soortgelijke bijeenkomsten hebben in veel gevallen namelijk een beperkte impact gehad. Vaak was de reden een tegenstelling in economische belangen en politieke standpunten.

Buiten het zicht van de camera’s

Het succes zal misschien ook niet blijken uit het visiedocument, maar het zal ontstaan buiten het zicht van de camera’s…

In de vele side-events wordt al dagen van te voren door duizenden vertegenwoordigers van overheden en bedrijven met elkaar gesproken over duurzame ontwikkeling. Daar kunnen nieuwe ideeën ontstaan en partnerships worden gevormd.

In de straten van Rio zullen naar verwachting meer dan 100 duizend mensen uit vele landen zich verzamelen. Soms om te demonstreren voor meer daadkracht, vaak om coalities te vormen voor duurzame initiatieven.

Van onderen!

De duurzame samenleving zal zich voltrekken door een veelheid van initiatieven – soms lokaal en kleinschalig. Vooral bottom-up, met een beetje top-down.

Dit is in lijn met de manier waarop MVO Nederland haar activiteiten uitvoert. Door Samen Veranderen centraal te stellen en met ondernemers werk te maken van duurzaamheid.

Wilt u weten hoe wij dit doen? Bezoek een van onze bijeenkomsten.

(Hoe) denkt u dat Rio+20 een succes wordt? Ik ben benieuwd naar uw reactie!