‘NUON en Mitsubishi houden zich niet aan de OESO richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, meldt FNV Bondgenoten begin augustus op haar website. Het zou gaan over misstanden in de Eemshaven waar NUON een energiecentrale bouwt met het Japanse Mitsubishi als hoofdaannemer. De vakbond constateert na onderzoek dat er door onderaannemers en uitzendbureaus op grote schaal wordt onderbetaald en heeft daarover een klacht ingediend bij het Nationaal Contactpunt (NCP), het meldpunt van de OESO (Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling) in Nederland.

Nu kan ik het mij voorstellen dat de FNV nog geeneens zo boos is over die onderbetaling, hoewel dat – mocht het zo zijn – natuurlijk niet past bij het elan van dit soort grote bedrijven. Nee, het is denk ik vooral de houding van deze bedrijven die kwaad bloed zet bij de vakbond. NUON en Mitsubishi zou volgens FNV wijzen naar hun honderden onderaannemers. Die maken er een potje van. Het is hun probleem.

Sinds vorig jaar de nieuwe OESO richtlijnen van kracht zijn, is afschuiven van MVO-problemen op onderaannemers en toeleveranciers niet meer mogelijk en dat is waar FNV nu gebruik van maakt. Maatschappelijke verantwoordelijkheid eindigt niet bij de grenzen van je bedrijfsterrein, maar behelst je hele keten. Dat dit best lastig is met honderden toeleveranciers is goed voor te stellen en daar is denk ik bij veel vakbonden ook wel begrip voor. Maar het wegwuiven van verantwoordelijkheid leidt tot klachten.

MVO Nederland helpt bedrijven om ketenverantwoordelijkheid vorm te geven en zo problemen en NCP-meldingen te voorkomen. Daar hoort dialoog bij met maatschappelijke groepen en een ontvankelijke houding.