De verkiezingsmachine draait weer op volle toeren. De belangrijkste thema’s: economisch herstel en de positie van ‘Europa’. Daarnaast is in de meeste verkiezingsprogramma’s gelukkig aandacht voor vergroening van de economie. Een hoopvol signaal, als je denkt aan de snel stijgende grondstofprijzen en de toenemende vervuiling van onze leefomgeving. Toch leven veel politieke partijen met een blinde vlek…

Het blijft namelijk verbazingwekkend dat economisch herstel en duurzaamheid nog steeds als 2 losse onderwerpen worden behandeld. Eerst moet de economie worden hersteld,  daarna pas wordt duurzaamheid weer belangrijk, zo lijkt de tendens. De laatste jaren is echter steeds duidelijker geworden dat duurzame ontwikkeling een voorwaarde is voor blijvend economisch herstel. Het een kan niet zonder het ander.

Niet slechts een theorie

Dit is niet slechts een theoretische overweging, zo werd me duidelijk tijdens een speech van Prof. Jeremy Rifkin op de Erasmus Universiteit, ergens begin 2010. Rifkin, adviseur van diverse regeringen en multinationals, toonde helder aan dat economisch herstel onherroepelijk leidt tot nieuwe neergang, zolang wij niet fundamenteel verduurzamen. De reden: stijgende grondstofprijzen. Sterker nog, de cyclus van op- en neergang zal steeds korter worden, tot de neerwaartse spiraal implodeert.

Steeds meer ondernemingen beseffen inmiddels dat People, Planet & Profit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Niet alleen grote multinationals als Unilever en DSM hebben duurzaam ondernemen nu als speerpunt van hun groeistrategie, ook steeds meer ondernemers in het MKB begrijpen de noodzaak en kansen die duurzaam ondernemen in deze economisch uitdagende tijden bieden. In gesprekken die ik recent met ondernemers voerde, ben ik meermalen positief verrast door het besef dat ‘business as usual’ niet toekomstbestendig is en door hun  ambitie om te verduurzamen.

$500 miljard

Het zou de politieke partijen van inzicht getuigen indien zij die ambitie overnemen. Het eerder dit jaar verschenen rapport van McKinsey over de kansen van de circulaire economie in Europa wijst op een besparingspotentieel van $500 miljard op grondstofkosten. Per jaar welteverstaan. Dat plaatst de discussies over economisch herstel en ‘Europa’ wel in een heel ander daglicht en vormt opnieuw het bewijs dat ecologie en economie hand in hand gaan.

Op 4 september wordt in de Rode Hoed het Groene Verkiezingsdebat gehouden. NRC en De Groene Zaak organiseren dit debat, met steun van een aantal organisaties, waaronder MVO Nederland. Politici van diverse partijen zullen die avond met elkaar debatteren over thema’s als duurzaamheid, grondstoffen, energie en ook de Circulaire Economie. Het wordt interessant om te zien hoe concreet deze ideeën door de partijen zijn uitgewerkt en hoe stevig ze blijven staan in de rest van de campagne.

U kunt het debat volgen via een live stream op 4 september, vanaf 20.00 uur.

Gewoon MVO

Ondertussen gaan wij bij MVO Nederland voortvarend verder met onze vorm van ‘business as usual’; samen met ambitieuze en welwillende bedrijven versnelling brengen in het ‘gewoon’ maken van MVO. Want duurzaam ondernemen is niets anders dan succesvol ondernemen op lange termijn. Onze partners hebben hun blinde vlek voor de samenhang tussen economie en ecologie allang weggepoetst. Nu de politici nog.