Ramadan en MVO

De ramadam ligt weer achter ons. Ik was in die periode te gast bij een iftarmaaltijd van de Rotterdamse Turks Nederlandse ondernemersvereniging Rogiad. Ik heb daar toen kort toegelicht dat er veel overeenkomsten zijn tussen islamitische principes en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In beide concepten zijn eerlijk zaken doen, betrokkenheid bij de armen en respect voor mens, dier en milieu belangrijke uitgangspunten. Ook thema’s als matiging, onthouding en reflectie worden door beide stromingen bepleit. De ramadam is hiervan een voorbeeld waar het westen meer waardering zou kunnen opbrengen dan vaak het geval is.

Vanuit deze overeenkomsten is er bij islamitische ondernemers een groeiende interesse voor de kansen die MVO voor hun bedrijf biedt. MVO Nederland (zie www.mvonederland.nl) is voor hen graag een wegwijzer en adviseur voor concrete stappen op dit terrein.

Deze column verscheen augustus 2012 in Haber, een maandelijkse krant voor Turkse Nederlanders.

Ga naar het originele bericht