Transparantie is een belangrijk onderwerp voor alle bedrijven – ongeacht grootte of sector. Door transparant te zijn over dilemma’s, keuzes, processen en duurzaamheidsprestaties ontstaat draagvlak, kunnen nieuwe ideeen ontstaan en leggen bedrijven verantwoording af aan hun stakeholders. Maar hoe pak je dat nu aan? Voor MVO Nederland interviewden we een aantal koplopers en trendsetters op het gebied van transparantie. Hun verhalen zijn als inspirerende praktijkvoorbeelden opgenomen op de site van MVO Nederland.

We spraken onder meer met Simone Lopulisa, online marketeer bij de ASN Bank en bedenker van een grootschalige crowdsourcing-campagne die ten doel had zoveel mogelijk mensen mee te laten denken over de herziening van het mensenrechtenbeleid. Dat werkte. Simone Lopulisa: “We zijn scherper en preciezer geworden.”

Hoe Simone Lopulisa en de ASN Bank de campagne hebben aangepakt staat in het webdossier transparantie op de site van MVO Nederland. Daar publiceren we binnenkort ook interviews met andere bedrijven en brancheorganisaties die we beschouwen als koplopers op het gebeid van transparantie.