Stel, u wilt inschrijven voor een grote overheidsopdracht, maar krijgt daarmee ook gelijk een Nota van Inlichtingen bij de aanbesteding onder de neus geschoven met de tekst:

“Het is de opdrachtgever bekend dat er risicosituaties bestaan met betrekking tot internationale arbeidsnormen die relevant kunnen zijn voor de opdracht…”

Het overkomt steeds meer bedrijven die leveren aan de overheid. Sommige (grote) gemeentes, maar ook de rijksoverheid, hebben verschillende ketens doorgelicht op misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Bijvoorbeeld voor elektronica, telefonie, bedrijfskleding, bedrijfsauto’s, natuursteen (pleinen) en kantoormeubilair. Het gaat dan om te lage lonen, gedwongen overuren, illegale lozingen, kinderarbeid en andere onwenselijkheden in lage lonen landen.

Volgens de sociale voorwaarden van de overheid wordt van u verwacht dat u bij het sluiten van het contract aangeeft of u deze risico-situaties herkent voor uw toeleveringsketen. En of u dat dan maar even wilt onderbouwen. Maar hoe dan?

Aankruisen dat u die risico’s niet ziet in uw keten is de kortste weg natuurlijk, maar u wordt er ook gelijk kwetsbaar door. En als u deze risico’s wel (h)erkent, dan moet u binnen een maand na het sluiten van het contract aangeven hoe u die risico’s gaat verminderen of wegnemen. Dat is nog een hele klus!

MVO Nederland werkt de komende maanden samen met een vijftal bedrijven die hun keten in beeld brengen en daarmee een aantrekkelijke partij willen worden voor de overheid. Een gezamenlijke zoektocht naar de balans tussen weten en niet weten, invloed en onmacht, kosten en opbrengsten en andere dilemma’s. Wilt u dit volgen? Binnenkort de eerste ervaringen met ‘Keten in Beeld’ (blog: http://blog.mvonederland.nl/author/vanyperen/)