MVO-interventies op sectorniveau

MVO Nederland inspireert, verbindt en versterkt bedrijven, sectoren en ketens bij hun MVO-programma’s. Wij werken op 3 niveaus. Wij bieden onze ruim 2000 partners een dienstenpakket voor hun individuele bedrijven, wij faciliteren coalities op sector- en ketenniveau en wij dragen bij aan bewustwording en interventies op systeemniveau. Vooral op sector- en ketenniveau neemt de innovatie toe. Wij werken inmiddels met ongeveer 60 branches samen. Wij signaleren prachtige coalities in sectoren als toerisme, agro en food, beton, zorg, verf en de schoonmaak. Omdat MVO op sectorniveau veel kan bijdragen aan het versnellen van verduurzaming wordt dit een speerpunt in ons jaarplan 2013.

Deze column verscheen op 25 oktober in de nieuwsbrief van MVO Nederland.

Ga naar het originele bericht