‘Breng uw risico’s in uw handelsketen in kaart’ is de opdracht bij duurzaam leveren aan de overheid. De meeste internationaal opererende bedrijven zullen dit nog niet hebben gedaan en vallen automatisch in regime 3 van de overheid. Dat wil zeggen dat een risicoanalyse nodig is. Maar hoe doe je dat? En tot hoe ver ga je in de keten? En wat als mijn product uit veel verschillende componenten bestaat? Moet ik dan voor elk onderdeel zo’n risicoanalyse doen? Ingewikkelde materie!

De internationale richtlijnen zoals die van de OESO geven aan dat het belangrijker is om de risico’s met de grootste impact in kaart te hebben en niet perse alle risico’s. En met wat boerenverstand komt u dan al een heel eind. Wanneer u bijvoorbeeld overalls voor de plantsoenendienst levert dan kunt u vragen stellen bij: 1. de arbeidsomstandigheden in de naaiateliers; 2. of er geen verboden stoffen zijn gebruikt bij het verven en; 3. dat er geen kinderarbeid is gebruikt bij het plukken van de katoen. In de contractfase volstaat zo’n eerste analyse, maar vervolgens heeft u een inspanningsverplichting om gaandeweg de opdracht deze risico’s verder te verkennen, eventuele verbetermaatregelen te nemen, de voortgang bij te houden en hierover te rapporteren naar uw opdrachtgever.

Nu ontwikkelt MVO Nederland ook een zogenaamde ‘risico checker’, een tool waarmee u uw product en herkomstland kunt combineren. Dat levert na 5 minuten direct een eerste indicatie van uw risico’s op. En als uw product uit meerdere componenten bestaat dan doet u dat voor elk productonderdeel. Vervolgens krijgt u advies hoe u deze risico’s kunt verminderen. Ook als u denkt weinig invloed te hebben in uw keten. De risico checker is momenteel als testversie voor MKB beschikbaar en komt begin 2013 online. Maar als u ons mailt met in het onderwerp ‘risico checker’, dan sturen we u de inlogcodes en mag u hem alvast proberen.

O ja, er is nog een voordeel: uw risicoanalyse kunt u voor meer doeleinden gebruiken dan alleen voor die aanbesteding. Zo bent u bijvoorbeeld niet alleen voorbereid op nieuwe opdrachten van de overheid, maar wellicht ook op die van grote businessklanten, want die vragen er ook steeds vaker naar. En het geeft richting aan uw MVO-beleid. Na een risico-analyse weet u ook waar uw focus ligt. Een verbeterslag met uw leveranciers verhoogt de kwaliteit van uw product en u verbetert uw reputatie. En in tijden van crisis – die onder  meer voortkomt uit maatschappelijk onverantwoord ondernemen – kan deze ‘added value’ weleens de kurk worden waarop uw bedrijf blijft drijven.