Van 3 tot 11 november 2012 heeft MVO Nederland in Costa Rica gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders over MVO, waaronder de overheid. Nu profileert Costa Rica zich al tientallen jaren als duurzame koploper in Latijns Amerika. Het land heeft basisonderwijs voor alle kinderen verplicht gesteld, heeft een sociaal zorgstelsel voor alle inwoners, wekt meer dan 90% van zijn totale energiebehoefte duurzaam op, heeft een groeiend bosarenaal, trekt internationale investeringen aan en kent jaren van stabiele economische groei (bron: Costa Rica; a natural partner for OECD).

Maar zoals in veel landen begint ook de economische groeimotor in Costa Rica te haperen en wil de overheid een betere aansluiting op de internationale handelsmarkt. Het land is zich bewust van zijn afhankelijkheid hiervan. Zo gaat bijvoorbeeld de helft van de totale ananasproductie via Rotterdam naar de EU. En omdat Nederlandse (en Europese) inkopers steeds meer aan de OESO richtlijnen moeten voldoen en daarmee ook verantwoordelijk zijn voor de MVO prestaties van hun leveranciers, wil Costa Rica graag lid worden van de OESO.

Naar verwachting gaat Costa Rica in 2013 toetreden tot de OESO als ‘adhering country’. Dit houdt in dat het land nog geen volledig lid is, maar wel volledig de OESO richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen onderschrijft.  Voor Nederlandse bedrijven een steun in de rug om MVO aan te kaarten bij hun Costa Ricaanse leveranciers. Zo blijft het land de regionale koploper op economisch, ecologisch en sociaal gebied.