MVO in 2012

2012 was een heftig MVO-jaar. Veel klimaat- en footprintindicatoren verslechterden. Op het gebied van honger, gezondheid en rechtvaardigheid bleven er grote misstanden. Tegelijkertijd verhoogden veel bedrijven hun MVO-ambities. Bedrijven als Puma, IKEA. Alliander en tal van inspirerende MKB-ondernemingen maakten grote stappen voorwaarts.

Maar er werden ook mooie MVO-bedrijven hard door de crisis getroffen. Te midden van deze turbulentie nam de betekenis van MVO Nederland verder toe. We introduceerden nieuwe sectorale en thematische MVO-netwerken en waren over een breed front actief, van circulaire economie tot arbeidsparticipatie en van transparantie tot internationaal MVO. Hierboven in de nieuwsbrief vindt u een kaleidoscopische en praktische terugblik op 2012. Ik wens al onze MVO-bondgenoten een circulair, sociaal en rendabel 2013 toe.

Deze column verscheen op 20 januari 2013 in de nieuwsbrief van MVO Nederland.

Ga naar het originele bericht