MVO topsectoren

Ik heb de afgelopen weken weer met veel ondernemers uit de reële economie gesproken. Ik sprak met dierenartsen, schilders, drukkers, schoonmaakbedrijven, communicatie-ondernemers, zorginstellingen, accountants en bedrijfsmakelaars. In alle gevallen ging het zowel over hun business als over MVO. De meeste ondernemers hadden het moeilijk. Men leed onder vraaguitval of er was sprake van een imagoprobleem. Maar overal was er interesse in MVO.

Indringend was het gesprek met een aantal drukkers. Zij leden allen onder de slechte economische omstandigheden en de sterk opkomende digitalisering die het drukkersvak volledig op zijn kop zet. Desondanks was de ambitie groot om veel milieuvriendelijker te gaan werken, om mensen met een beperking een kans te geven, om met en van elkaar te leren. Hun brancheorganisatie KVGO, zelf ook onderhevig aan een forse reorganisatie vanwege de recessie, is een belangrijke aanjager van MVO in de sector.

En daarmee kom ik op het centrale punt in deze column. Branche- en sectorgerichte MVO samenwerking. Het aantal branche- en sectorinitiatieven op het gebied van MVO neemt snel toe. Bedrijven beseffen dat MVO niet alleen een kwestie is van het individuele bedrijf maar dat sectorale en ketensamenwerking essentieel zijn om grote stappen te kunnen zetten. MVO Nederland is direct of indirect bij vele sectorinitiatieven betrokken. Voorbeelden hiervan zijn een coalitie van bedrijven en organisaties die de betonsector willen verduurzamen, een nieuw netwerk voor MVO in de zorgsector, de code verantwoordelijk marktgedrag in de schoonmaaksector en een samenwerkingsverband tussen de verfindustrie en schildersbedrijven. Ook in de agro en foodsector zijn veel collectieve initiatieven om te verduurzamen en in de rubber- en kunststofindustrie is de Prima Business kansenkaart 2012-2030 een aansprekend sectoraal MVO initiatief.

Alle grote MVO-thema’s vragen om collectieve actie. Het snel opkomende concept van de circulaire economie dwingt bovendien tot veel meer samenwerking over branches heen. Dit betekent dat MVO de rol van brancheorganisaties flink gaat veranderen. Waar deze organisaties zich tot nu toe vooral op belangenbehartiging richting de overheid richten zal nu de samenwerking en het delen van kennis in eigen kring meer centraal moeten gaan staan. Bovendien zullen zij de samenwerking met andere sectoren en nieuwe kennisnetwerken moeten opzoeken. Mijn indruk is dat de agro en food sector hierin voorop loopt.

Branches en sectoren die er het beste in slagen om de onderlinge samenwerking op een hoger niveau te tillen worden de MVO topsectoren van morgen. MVO Nederland zal hen daar graag in bijstaan.

 Deze column verscheen januari 2013 in de P+

Ga naar het originele bericht