‘Het rapport Our Common Future was de start van ons huidige duurzaamheidsdenken. Hoewel er een decennium volgde van enkele teleurstellende bijeenkomsten, zitten we nu weer op de goede weg,’ betoogt Jan-Willem van den Braak tijdens de workshop ‘Onze gemeenschappelijke toekomst’ op het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland.

Van den Braak, hoofd Levensbeschouwing en Ondernemen bij VNO-NCW, neemt onder het bedrijfsleven een groeiend besef waar dat de wereld waarbinnen zij opereert fundamenteel met elkaar samenhangt. “Als bedrijf sta je niet tegenover de wereld, maar maak je er onderdeel van uit. Zeker nu de wereld zo transparant is.”

Ondanks zijn optimisme beaamt Van den Braak dat er nog een lange weg is te gaan. Daarin ziet hij een actieve rol weggelegd voor ondernemersorgansiatie VNO-NCW, die momenteel met 15 andere partijen werkt aan een transitieakkoord op het gebied van energiereductie.

Op de vraag wanneer VNO-NCW dan echt gaat toeslaan om de weg naar duurzaamheid te versnellen, antwoordt Van den Braak dat dit hopelijk in juli van dit jaar zal zijn, wanneer het transitieakkoord wordt opgeleverd.