In het Zwitserse Davos vond twee weken geleden het World Economic Forum plaats. Een jaarlijkse bijeenkomst waarbij invloedrijke CEO’s, politici en vooraanstaande denkers met spraken over ontwikkelingen in de samenleving en de rol van bedrijven daarin. Een dergelijk ‘high level’-evenement lijkt een ver-van-mijn-bed show voor de gemiddelde Nederlandse MKB ondernemer. Lijkt. Want in werkelijkheid biedt hetgeen daar in gang gezet juist ook kansen in Nederland.

Het programma in Davos staat de laatste jaren steeds meer in het teken van duurzame economische ontwikkeling. Hierbij leveren niet alleen grote Nederlandse bedrijven zoals DSM, Akzo Nobel en Unilever een waardevolle bijdrage, maar ook MKB-ondernemers zoals MVO Nederland-partners Thomas Rau (Turntoo) en Lucas Simons (New Foresight) . Maar het belang van ‘Davos’ voor het Nederlandse MKB ligt vooral in het vertalen van de besproken ontwikkelingen thuis in Nederland. De duurzame ambities en routes die de multinationals neerleggen, dienen hier omgezet te worden in handelingsperspectieven voor de eigen praktijk. Wie daar nu al op voorsorteert, is de ‘preferred supplier’ van morgen.

Een van de centrale discussies in Davos ging over het toewerken naar een circulaire economie. Onder meer Heineken’s CEO Jean-Francois van Boxmeer gaf hierbij aan dat deze alleen kunnen worden gerealiseerd met hechte ketensamenwerking en nieuwe partnerships. In praktijk betekent dit dat bedrijven veel nauwer moeten gaan samenwerken met leveranciers, klanten en andere partners binnen en buiten de sector, om te komen tot nieuwe oplossingen en bedrijfsmodellen. Juist het MKB wordt hierbij gezien als motor van innovatie en nieuwe vormen van waardecreatie.

De multinationals die deze ambities onderschrijven, hebben in ons land een toeleveringsketen van vele duizenden bedrijven. Die ieder op hun beurt weer ketenpartners hebben. Dit sneeuwbaleffect zal er onherroepelijk toe leiden dat ook úw klanten direct of indirect een rol gaan spelen in deze circulaire initiatieven. U kunt hen daarbij helpen door nú al te gaan werken aan passende producten, diensten en processen. Daarmee bestendigt u de relatie met uw partners. En vertaalt u de ambities uit Davos naar successen in uw eigen omgeving.

Een aantal partners van MVO Nederland waaronder Desso, Floow2 en Turntoo brengt dit nu al in praktijk. Zij hebben zich aangesloten bij een in Davos gelanceerd initiatief van de Ellen Macarthur Foundation. Hierin gaan 100 bedrijven de komende drie jaar met elkaar aan de slag om tenminste $10 miljard aan waarde te genereren door middel van circulaire initiatieven. Indien ook u samen met andere bedrijven toe wilt werken naar nieuwe bedrijfsmodellen en diensten voor de circulaire economie dan is de Community of Practice die MVO Nederland met partners heeft opgezet een goed startpunt. Meer hierover leest u hier.