Transparantie als bron voor innovatie

Transparantie wordt door veel bedrijven en organisaties vaak geassocieerd met een maatschappelijke verplichting tot rapporteren aan de samenleving. Zowel het grote publiek als NGO’s, media en politiek willen steeds indringender weten hoe organisaties functioneren, waar producten vandaan komen en hoe bonussen zijn geregeld.

Deze ontwikkeling is onvermijdelijk. Het heeft weinig zin je hier tegen te verzetten. Veel beter is het, om de roep om transparantie als een kans te zien. Een kans die leidt tot meer inzicht in het eigen bedrijf en tot vaak onverwachte coalities die kostenvoordelen en nieuwe omzet met zich meebrengen. Daarmee wordt transparantie een bron voor innovatie en versterkt zij de businesscase.

Steeds meer bedrijven merken dat en voeren daar een actief beleid op. Ook woningcorporaties worden steeds transparanter. De sector kent al diverse interessante maatschappelijke verslagen en informatieve sites. Waar het nog aan schort is een in de sector breed gedragen meer kwantitatieve wijze van rapporteren. Ook de link tussen de maatschappelijke indicatoren enerzijds en de doelstellingen, de core business en de bedrijfsvoering van corporaties anderzijds kan sterker. Bedrijven als DSM en Philips laten al enige tijd zien hoe dat kan.

Voor Deloitte was deze situatie aanleiding om een praktische handleiding te ontwikkelen die woningcorporaties helpt bij het kwantificeren van hun duurzame doelen en resultaten. Met evenwichtige aandacht voor zowel de people en planet indicatoren als de financiële aspecten. Met deze methodiek wordt ook de onderlinge vergelijkbaarheid van de MVO-prestaties aanzienlijk vergroot. En ook daardoor wordt de innovatie in de sector verder gestimuleerd.

Van harte aanbevolen dus.

Deze column verscheen februari 2013 in het Deloitte transparantiehandboek voor woningbouwcorporaties.

Ga naar het originele bericht