MVO wel/niet goed voor uw imago

Dat MVO goed is voor het imago van bedrijven is een algemeen heersende opvatting in MVO- kringen. Zo blijkt uit het Reptrak-onderzoek van het Reputation Institute dat een verbetering van 5 punten op het MVO-imago van een bedrijf leidt tot 9% meer positieve aanbevelingen. Tegelijk blijkt dat het publiek kritischer wordt over de MVO-prestaties van bedrijven. Het hieronder in deze nieuwsbrief geciteerde onderzoek van Motivaction laat dit duidelijk zien. Wat mij betreft is MVO niet primair een communicatieding. MVO moet leiden tot zichtbare waardecreatie en een positieve impact op mens en milieu. Alleen dan zal het imago hiervan kunnen en mogen profiteren.

Deze column verscheen op 18 april 2013 in de nieuwsbrief van MVO Nederland.

Ga naar het originele bericht