De belangstelling rondom het concept van de circulaire economie neemt nog steeds onverminderd snel toe. Er zijn steeds meer bijeenkomsten door het hele land en ook binnen het partnernetwerk van MVO Nederland zijn er geregeld sessies om te verkennen welke kansen het principe van circulaire businessmodellen biedt. Veel bedrijven focussen hierbij – logischerwijs – op de ‘downstream’, ofwel voorkant, van de organisatie. Hoe kunnen we onze diensten en producten aanpassen aan de kringloop principes om succesvoller te worden om meer omzet en winst te maken? Maar om deze te kunnen verkopen – of diensten te kunnen leveren – dient een klant wel bereid te zijn om hierin mee te gaan. Een contract sluit je immers altijd samen. Hier komt de belangrijke rol van de inkoper om de hoek kijken.

Maar ook aan de ‘upstream’, ofwel achterzijde, van de organisatie biedt de circulaire economie kansen. De reeds gerealiseerde projecten laten duidelijk zien dat het niet alleen goedkoper is om circulair in te kopen (of diensten af te nemen), maar dat het ook risicoverlagend werkt. In veel gevallen blijft de leverancier immers eigenaar van het product en verantwoordelijk voor de prestatie. Hadden ze daar bij de Fyra maar aan gedacht…

Het is dus in deze fase van belang om inkopers te ondersteunen met handvatten om circulair in te kopen. Dit helpt bij het overwinnen van koudwatervrees, wat een logische reactie kan zijn bij het aanbieden van een nieuw principe. Want hoe aanlokkelijk circulaire businessmodellen ook op een algemeen niveau zijn, als je in de details treedt wordt duidelijk dat er qua fiscale en juridische zaken rondom contracten wel een en ander scherp gesteld dient te worden.

Juist daarom heeft MVO Nederland samen met de Nederlandse Vereniging Van Inkopers (NEVI), een groep inkopers en experts op het gebied van contractrecht, aanbestedingsrecht en fiscale zaken een workshop gehouden tijdens het recent gehouden CEBOOSTcamp. Tijdens dit initiatief van The Circle Economy en De Groene Zaak hebben wij een weekend gewerkt aan de eerste blauwdruk van het circulaire inkoopproces. De resultaten hiervan worden de komende weken verwerkt in een kennisdossier wat via onze website publiek toegankelijk zal worden gemaakt. Hierin staan argumenten om circulair in te kopen, de verschillende manieren waarop dit gerealiseerd kan worden, inclusief de voors, tegens en aandachtspunten van de verschillende manieren.

Dit is uiteraard nog geen volledig en perfect dossier. Tijdens de CEBOOSTcamp hebben een aantal organisaties, waaronder ProRail, Alliander en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, afgesproken een pilot te starten. De lessen die hieruit geleerd worden zullen gebruikt worden om het dossier verder aan te scherpen. Ook de NEVI en het expertisecentrum aanbesteden (PIANOo) zullen de komende tijd zaken verder ontwikkelen. Indien u zich geroepen voelt hieraan bij te dragen of een pilot te willen starten dan horen wij dat graag.

Op 12 november vindt in de RAI de Innovatie Estafette 2013 plaats. Hier is de circulaire economie een van de drie kernthema’s. Indien de pilots het gewenste resultaat opleveren zullen we hier ruimschoots aandacht besteden aan circulair inkopen en wellicht verdere ambities en afspraken vastleggen met het bedrijfsleven en de overheid. Succesvol veranderen doe je immers nooit alleen, maar altijd samen.

Dit bericht is eerder gepubliceerd op www.duurzaamgeproduceerd.nl