‘De reis is belangrijker dan de bestemming.’ Dat geldt niet alleen voor de zomervakantie, maar ook voor de lange weg naar een goed maatschappelijk jaarverslag. Het maken van een jaarverslag is te vergelijken met een pelgrimage naar Santiago de Compostela. Als je aankomt in het bedevaartsoord ben je blij om de legendarische kathedraal te zien, maar dat is uiteindelijk niet het allerbelangrijkste. Als het alleen daarom ging, had je beter het vliegtuig kunnen pakken.

Onderweg naar het einddoel, het liefst te voet, kom je langs historische plekken, je belandt in merkwaardige situaties en voert gedenkwaardige gesprekken met inspirerende mensen. Op cruciale momenten houd je halt en denkt na over het pad dat je hebt afgelegd, en ook over de weg die nog voor je ligt. Door de lange tocht leer je jezelf goed kennen. Je weet beter dan ooit wat je eigen sterke en zwakke punten zijn, je herinnert je je zere voeten en de momenten waarop je wilde opgeven, maar ook de euforie, de gezelligheid en de trots die je onderweg voelde.

Terugblikken

Ook de publicatie van een goed duurzaamheidsverslag is het eindpunt van een lang proces, dat meestal met ups en dows gepaard gaat. Terecht is iedereen blij met het eindresultaat, maar zodra het boekje met de rituele bier en bitterballen gepresenteerd is, breekt het moment aan om nog eens terug te blikken op de lange weg die tot het eindresultaat geleid heeft.

Zoals een pelgrim zere voeten heeft, krijgt de schrijver van het MVO-jaarverslag te maken met het ontbreken van actuele gegevens over energieverbruik, emissies of het aantal afgehandelde klachten van klanten. Nog lastiger is het als de reiziger niet goed weet welke route hij moet volgen. In een jaarverslag is dat te herkennen aan onduidelijke doelstellingen. In plaats van de voortgang te beschrijven volgt dan vaak een opsomming van activiteiten. “We zijn lekker op weg, maar we weten niet goed waarheen.”

Beste route

De zomer is het ideale moment om eens rustig terug te kijken op de weg die geleid heeft tot het verslag. Waar zaten de knelpunten? Waar liep het lekker? Eind dit jaar begint de nieuwe, lange mars naar een consistent, beknopt en transparant duurzaamheidsverslag. Het is goed om te leren van de ervaringen van afgelopen jaar. Bij MVO Nederland horen we graag meer over de pieken en dalen van uw tocht. Wellicht kunnen we helpen om een paar steentjes uit uw schoenen te halen en de beste routes voor u uit te tekenen.

Meer weten over transparantie? Lees het webdossier. Wilt u sparren over uw duurzaamheidsstrategie? Denk dan aan de Triple P feedback service van MVO Nederland. Of volg de Spoedcursus Zelf Een Duurzaamheidsverslag Maken. Neem contact op met Vincent van Marle voor deze of andere mogelijkheden.