De ongelijkheid in de wereld is nog steeds erg groot. Gelukkig zijn er wel steeds meer landen en steeds meer mensen met een groeiend inkomen. Deze inkomensverbetering is in veruit de meeste gevallen het gevolg van meer economische activiteit. Ondernemerschap, betaald werk en internationale handel zijn de beste methoden om ongelijkheid te bestrijden. De ervaring leert echter dat meer handel en hogere inkomens ook gepaard gaan met nieuwe uitwassen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het antwoord op deze misstanden. Door op een integere manier zaken te doen en door te erkennen dat iedereen recht heeft op een rechtvaardig deel van de koek, gaan we er allemaal op vooruit. Die simpele waarheid geldt zowel op wereldschaal als op het niveau van bedrijven en individuele mensen. De ramadan heeft ons daar allemaal weer bewust van gemaakt. Laten we die gedachte vast houden.

Deze column verscheen eerder in de september-uitgave van Haber, een maandelijkse krant voor Turkse Nederlanders.

Ga naar het originele bericht