Stel je voor; je komt terug van vakantie en ontdekt dat het kapitaal voor het lopende jaar volledig op blijkt te zijn. Niet alleen kunnen er geen investeringen meer  plaatsvinden,  ook de operationele kosten als salaris en debiteuren kunnen niet meer voldaan worden. Tenzij zich een geldschieter aandient betekent dit feitelijk het onherroepelijke faillissement van de onderneming. Geen fijn vooruitzicht..

Op 20 augustus jongstleden werd dit werkelijkheid. Althans, voor onze planeet. Het was namelijk de dag dat volgens berekeningen van het Global Footprint Network ‘Earth Overshoot Day’ 2013 werd bereikt. Het moment in het jaar dat wij de hoeveelheid ecosysteemdiensten (diensten die de natuur levert zoals hout, voedsel maar ook schone lucht en water) hebben verbruikt als de aarde in een jaar kan reproduceren. Alles wat daarna verbruikt wordt, is intering op ons natuurlijk kapitaal. Feitelijk ons slechte ondernemerschap door de natuur bankroet te maken, zoals ook de recente publicatie van de gerenommeerde Zweedse politicus Anders Wijkman in ‘Bankrupting Nature’ aantoont.

Alhoewel Earth Overshoot Day een wat abstract begrip is (we ademen immers gewoon door en vis wordt ook nog gevangen) moet de snelheid waarmee we ons natuurlijk kapitaal uithollen wel tot nadenken aanzetten. In 1993, het eerste jaar waarin de ‘footprint’ berekend werd op mondiale schaal, viel deze dag op 21 oktober. Tien jaar later op 22 september en nu dus al in de zomer. En met de toenemende consumptiepatronen is er alle reden aan te nemen dat deze versnellingscurve doorzet. Totdat het echt bijna op is natuurlijk. Dan gaan we, de menselijke historie beschouwend, waarschijnlijk een goed potje om knokken om de laatste grondstoffen en landbouwgronden.

Maar zover hoeft het natuurlijk niet te komen. Steeds meer ondernemers zien de waarde van duurzaam ondernemen en begrijpen dat het een voorwaarde is voor een organisatie die ook op termijn succesvol blijft. Zij werken stevig aan het reduceren van hun voetafdruk, iets wat tegelijkertijd kosten bespaart en innovatie versnelt. Koplopers werken zelfs actief aan het volledig sluiten van kringlopen en het verbeteren van de leefomgeving door toe te werken naar circulaire bedrijfsmodellen, producten en diensten.

MVO Nederland zal het komende najaar in een stevig aantal bijeenkomsten, trainingen en workshops ondersteuning hieraan geven. We zullen op diverse evenementen trachten te informeren, inspireren en verbinden om zodoende de benodigde versnelling mogelijk te maken. Hierbij zal niet de onderneming, maar de individuele persoon centraal staan. Directeur of medewerker, manager of teamlid; iedereen kan een waardevolle bijdrage leveren. Niet alleen voor het bedrijf en de samenleving, maar juist ook voor de persoonlijke zelfvoldoening.

Kijk in onze agenda om te bepalen wanneer en met wie u de volgende stap kunt zetten om te zorgen dat uw balans en die van de aarde uit de rode cijfers blijven.