In hoog tempo winnen de begrippen circulaire en deeleconomie aan populariteit. Het denken in kringlopen en delen wordt vooral onder innovatieve ondernemers en onder jongeren steeds vanzelfsprekender. Aldus verandert MVO in SVO: Samen Vernieuwend Ondernemen. Dit is niet alleen een sociaal-culturele trend. Ook economisch biedt deze ontwikkeling veel perspectief. Zo berekende TNO onlangs dat we in Nederland met de circulaire economie ruim € 7 miljard kunnen verdienen en ruim 50.000 banen kunnen creëren. In opdracht van MVO Nederland werkt PWC deze analyse nu verder uit in meer concrete aanbevelingen en kansen voor het bedrijfsleven. In het volle vertrouwen dat we hiermee onze economie een stuk sterker kunnen maken.

Deze column verscheen in de nieuwsbrief van MVO Nederland.

Ga naar het originele bericht