Transparantie is een belangrijke pijler onder mvo. Maar het MKB speelt geen rol in het debat. Dat moet anders.

‘Transparantie’ krijgt vaak vorm in het Maatschappelijk Jaarverslag van een onderneming. Daarin legt het bedrijf verantwoording af over zijn plannen, activiteiten en prestaties. Het is begrijpelijk dat grote bedrijven op dit gebied toonaangevend zijn. Ze hebben ervaring met jaarverslagen en beschikken soms over stafafdelingen die volop tijd en energie kunnen steken in verantwoordingsdocumenten. En: als ze het niet doen straalt dat op ze af. Ze scoren laag op de jaarlijkse Transparantiebenchmark van EZ of investeerders gaan lastige vragen stellen. Transparantie houdt je scherp, en dat leidt weer tot innovatie en meer vertrouwen.

Angstig stil

Begrijpelijk of niet, feit is wel dat er van de 860.000 bedrijven in Nederland dus hoogstens 200 actief bezig zijn met transparantie over MVO. Koplopers als Mondial Movers en MeursWerkt leggen publiekelijk verantwoording af over hun activiteiten en prestaties op het gebied van duurzaamheid, maar verder blijft het onder MKB’ers angstig stil.

Dit is natuurlijk ongewenst. Het MKB profileert zich als de banenmotor van Nederland, als aanjager van innovatie en als het kloppend hart van de nationale economie. Dan kunnen de kleinere en middelgrote bedrijven niet achterblijven op zo’n essentieel thema als transparantie over MVO.

Moeten de MKB’ers zich nu ook gaan storten op transparantierichtlijnen als de GRI-G4, het IIRC-raamwerk of de EU-richtlijn voor niet financiële prestatie-indicatoren? Alsjeblieft niet zeg! Ze hebben wel wat anders te doen.

Onderzoek

Maar wat dan wel? Lastige vraag. Gelukkig heeft MVO Nederland sinds deze week een stagiair van de UvA die drie maanden lang onderzoek gaat doen naar de manier waarop transparantie over duurzaamheidsonderwerpen ook voor MKB’ers kan leiden tot verantwoording, vertrouwen en innovatie. Brancheorganisaties spelen daarbij een sleutelrol.

Het onderzoek moet vóór de zomervakantie klaar zijn. Tot die tijd houden we u regelmatig op de hoogte van de voortgang. Uw suggesties en opmerkingen zijn welkom!