Afgelopen weekend heb ik de documentaire ‘Trashed’ gekeken. Een indringend verhaal over de tekortkomingen van onze lineaire productiemaatschappij waarin duidelijk wordt dat afval niet alleen leidt tot milieuschade, maar ook steeds meer een (onzichtbaar) gevaar wordt voor onze gezondheid. Ook hier in het Westen.

Een helder signaal in de film was dat we niet alleen snel (veel) beter moeten worden in de wereldwijde verwerking van afval, maar juist ook moeten werken aan het ontwerpen en produceren van minder schadelijke producten. Dus niet alleen ‘back-end thinking’ maar juist ‘front-end design’. Dit moet voor de lezers van duurzaamgeproduceerd.nl natuurlijk koren op de molen zijn.

Toch worstelen veel bedrijven die (meer) duurzaam produceren regelmatig met een klantvraag of inkoopproces wat niet helemaal aansluit bij hetgeen geboden. De kern van verduurzaming is niet voor niets samen veranderen. Met dit in het achterhoofd is MVO Nederland, samen met TurnToo, Circle Economy, PIANOo en NEVI vorig jaar tijdens het Circular Economy Boostcamp gestart met een initiatief om inkopers meer te betrekken bij de kansen die de circulaire economie biedt.

In een aantal dagen is er door genoemde partijen, samen met een groep publieke en private inkopers én verkopers, een eerste inventarisatie gemaakt van de verschillende inkoopgerichte business modellen in de circulaire economie. Deze zijn samengebracht in een Wegwijzer. Dit online instrument is zeker niet uitputtend of finaal, het is een eerste aanzet wat zich verder evolueert op basis van aangeleverde suggesties. Feedback welkom dus.

Het meest waardevolle uit die paar dagen is eigenlijk de ontstane energie bij de aanwezige inkopers. Een van de aanwezigen verwoordde het in mijn beleving erg mooi: ‘Nu kan ik eindelijk de waarden die ik mijn kinderen thuis bijbreng ook in mijn dagelijkse werkzaamheden kwijt’. Er kwam in de weken na het BOOStcamp dan ook een duidelijke behoefte om verder te gaan.

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en heeft de ontstane energie geleidt tot een Green Deal Circulair Inkopen. Deze is ondertussen ondertekend door 24 organisaties; de Rijksoverheid, twee provincies, de vier grote gemeenten, 14 grootbedrijven en drie MKB-bedrijven. Zij zijn met elkaar de afspraak aangegaan om dit jaar te starten met twee pilot-projecten en uiterlijk in 2016 circulair inkopen aantoonbaar te verankeren in het inkoopbeleid en de –processen. En om de opgedane kennis en ervaringen breeduit te delen om zodoende circulair inkopen in Nederland verder te bevorderen.

De initiatiefnemers, inmiddels uitgebreid met Kirkman Company, Duurzame Leverancier en RWS, ondersteunen de partijen met een serie bijeenkomsten om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. De eerste bijeenkomst heeft enkele weken geleden plaatsgevonden en hier bleek wederom dat de aanwezige energie en het enthousiasme om samen te veranderen enorm is. Het gezamenlijke inkoopvolume van de 24 organisaties is dermate dat hiermee potentieel een aanzienlijke boost gegeven zal worden aan de circulaire economie.

Er is zoals eerder opgemerkt al aanzienlijk veel op de markt wat (meer) duurzaam wordt geproduceerd. Hopelijk vind dit steeds meer en sneller zijn weg naar organisaties die hier voor openstaan. Om deze wisselwerking tussen vraag en aanbod verder te versterken staat de komende editie van het CE BOOSTcamp in het teken van Design. Hopelijk kunnen we met een juiste vertegenwoordiging vanuit de ontwerpwereld een volgende stap maken om de beelden van ‘Trashed’ snel naar de geschiedenisboeken te verwijzen.

Deze bijdrage verscheen eerder op www.duurzaamgeproduceerd.nl