“Visie is als de olifant die het uitzicht belemmert” zei premier Rutte vorig jaar tijdens een lezing. Ik kan me niet vinden in deze uitspraak. Visies bieden juist mooi uitzicht, zoals de vele mooie voorbeelden op het prikbord van Ambitie 2020 laten zien. Een uitspraak die verderop in het betoog van Rutte voorbij komt, begrijp ik beter: “Onze samenleving verwacht geen visies, maar concrete maatregelen.” Rutte wilde van gevoel naar doel, en dat lijkt me dan weer wel heel zinvol.

I have a dream

Gevoel
Veel visies appelleren aan een gevoel. Ze schetsen een mooi toekomstbeeld dat mensen inspireert hiernaar te streven. “I have a dream”. Het zijn geen uitgewerkte plannen, maar inspirerende vergezichten die het gevoel aanspreken en mensen in beweging krijgen. Op het gebied van duurzaamheid zie ik veel visie onder onze partners: “Ons bedrijf levert een positieve bijdrage aan de samenleving”. Of “mission zero: het duurzaamste bedrijf in de sector”.

Doel
In zijn uitspraken associeert Rutte ‘visie’ met ‘blind idealisme’: statements die niet realistisch zijn en te weinig concreet zijn om tot actie over te gaan. Je weet niet waar je moet beginnen. Om ergens te kunnen beginnen zijn heldere doelen nodig.

KPI’s
Key Performance Indicators (KPI’s) zijn de sleutel in deze slag van gevoel naar doel. Met KPI’s kunt u prestaties en resultaten meten. Ze helpen ambities concreter te maken en doelen te stellen die ook gemonitord kunnen worden. Een ‘kilo CO2-uitstoot’ kan bijvoorbeeld een indicator zijn voor luchtvervuiling, en ‘personeelsverloop’ zegt iets over medewerkerstevredenheid.

Kortom: gevoel is nodig om naar het beste te streven en een doel is nodig om het beste te bereiken.
MVO STEPS helpt u zowel bij het formuleren van uw visie als bij het opstellen van een concreet plan, dus maak daar gebruik van!