JosblijTijd voor een feestje: de Transparantiebenchmark bestaat tien jaar. Vorige week vond bij het ministerie van EZ de officiële kick-off plaats van de editie 2014. De zaal zat bomvol: sinds 2004 heeft het jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van maatschappelijke jaarverslagen een stevige positie weten te verwerven in de discussie over MVO.

Tien jaar geleden was ik er zelf bij, bij de geboorte van de Transparantiebenchmark. Samen met mijn collega’s van bureau Berenschot hadden we al twee jaar de publicatie ‘MVO in de etalage’ uitgegeven, een onderzoek naar wat de vijftig grootste bedrijven van Nederland in hun jaarverslagen over MVO rapporteerden. ABN Amro, ING, Philips, Schiphol, Shell en Unilever gaven toen de meeste informatie over dit onderwerp.

In 2004 nam het ministerie van EZ het initiatief over en werd de naam Transparantiebenchmark (de ‘TB’) geïntroduceerd. Samen met Nyenrode ontwikkelden we een serieus onderzoeksmodel, gebaseerd op de Richtlijn 400 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Als projectleider van die eerste TB beschikte ik over een klein team dat de hele zomer lang stapels jaarverslagen aan het doorpluizen was en de scores intikte. Tegenwoordig voeren bedrijven zelf hun gegevens in met behulp van een handige webtool.

Na Berenschot werd het benchmarkonderzoek uitgevoerd door KPMG en PWC, dit jaar doet EY de klus. De onderzoeksgroep is gegroeid naar 500 bedrijven, het analysemodel is steeds verder verfijnd en sluit steeds beter aan op internationale richtlijnen als die van de GRI. De impact van het onderzoek neemt jaarlijks toe. Waar aanvankelijk tal van MVO-experts zo hun bedenkingen hadden bij het beoordelen van iets abstracts als ‘transparantie’, is nu iedereen wel van het nut ervan overtuigd.

In de tien jaar dat de Transparantiebenchmark is uitgevoerd, is veel bereikt. De TB toont aan dat de kwaliteit van maatschappelijke jaarverslagen gestaag toeneemt. Bedrijven leggen beter dan ooit verantwoording af over hun prestaties en plannen op het gebied van MVO. Op die manier maken ze een constructieve dialoog met stakeholders mogelijk. Dat is pure winst.

Of zit het anders? Lees mijn blog Tien jaar Transparantiebenchmark: veel te doen. U kunt stemmen!