Omgaan met belanghebbenden is een van de belangrijkste aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maar bedrijven doen dat op verschillende manieren, met uiteenlopende motieven en met wisselend succes. MVO Nederland werkt momenteel aan een programma dat erop gericht is stakeholderdialogen te verbeteren. Dat doen we op alle niveaus. Maar welk type stakeholdermanager bent ú eigenlijk? Doe de test!

Bedrijven worden steeds vaker aangesproken op maatschappelijke onderwerpen als milieu, klimaat, arbeidsomstandigheden of beloningsbeleid. Wat denkt ú als klanten, leveranciers, werknemers, buren, financiers, media, ngo’s of overheden laten weten dat ze met u willen spreken over dit soort kwesties? Kies hieronder de reactie waarin u zich het best herkent.

  1. Waar bemoeien ze zich mee? Zolang wij ons aan de wet houden, is er niks aan de hand.
  2. Wij kennen onze verplichtingen en hebben voortdurend contact met stakeholders, precies zoals dat voorgeschreven is in de richtlijnen van ISO26000 en GRI.
  3. Wij zien de voordelen van een goed contact met stakeholders. Door met ze in gesprek te gaan kunnen we beter op hun wensen inspelen; dat is voor beide partijen belangrijk.
  4. Wij beschouwen niet alleen klanten en leveranciers, maar álle stakeholders als cruciale partners van ons bedrijf. Daarom spreken we ze vaak en maken we duidelijke afspraken over onze samenwerking.

Welke van deze vier opties beschrijft uw reactie bet best? Hieronder vindt u voor elk van de vier antwoorden een typering van uw rol als stakeholdermanager. Bij iedere variant hoort een typisch motief om aan stakeholdermanagement te doen.

  1. License to operate

U wordt liever gewoon met rust gelaten. Uw license to operate is de reden dat u toch contact zoekt met de buitenwereld. U weet dat ondernemingen moeten opereren binnen de kaders die de maatschappij stelt. Bedrijven of sectoren die structureel ‘buiten hun boekje gaan’ krijgen uiteindelijk te maken met repercussies, bijvoorbeeld in de vorm van reputatieschade, minder toegang tot financiering, weglopende klanten, verscherpte wetgeving of meer toezicht. Stakeholdermanagement helpt om tijdig de grenzen van het maatschappelijk toelaatbare te signaleren. Deze benadering is zeer defensief van aard; bedrijven die op deze manier met stakeholders omgaan, werken met de luiken dicht. Het is jammer voor u, maar de druk op bedrijven om transparant te zijn over hun activiteiten neemt toe. Het beste advies is om dat te accepteren en er mee om te leren gaan.

  1. Voldoen aan richtlijnen

U realiseert zich dat de buitenwereld met u meekijkt, en u wilt uw best doen om te luisteren naar wat stakeholders van u willen, ook al gaat dat niet altijd van harte. U weet dat bijvoorbeeld GRI, ISO26000 maar ook onder meer de MVO Prestatieladder een stakeholderdialoog vereisen, en dat neemt u serieus. Waarschijnlijk is uw belangrijkste motief voor stakeholdermanagement zelfs om te voldoen aan deze richtlijnen. Volgens de richtlijnen helpt het betrekken van stakeholders bij het opstellen, toetsen of aanscherpen van de MVO-strategie en het schrijven van een MVO-jaarverslag, maar de kans is groot dat u nog niet veel van die voordelen gemerkt hebt. Waarschijnlijk zou u meer uit uw stakeholderdialoog halen als u meer tijd en aandacht besteedt aan het organiseren van uw stakeholderdialoog. Volg bijvoorbeeld het online stappenplan van MVO Nederland.

  1. To know me is to love me

U hebt een goed verhaal, ook op het gebied van MVO, en u vertelt dat graag. Bovendien bent u bereid naar de reacties van uw stakeholders te luisteren om de verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. U weet dat door een goed contact met stakeholders wederzijds begrip ontstaat. Dat leidt tot tevredener klanten, minder klachten uit de buurt en laagdrempeliger toegang tot overheden en ngo’s. Het belangrijkste motief om een stakeholderdialoog te voeren is dan ook samen te vatten als ´To know me is to love me´. Omdat u zich ‘als een vis in het water’ voelt tussen uw stakeholders, biedt dit volop kansen. Een volgende stap zou kunnen zijn om met stakeholders gezamenlijk een aantal doelen te bepalen en afspraken te maken over hoe u die in samenwerking gaat bereiken.

  1. Innovatie

U weet dat werken alleen kan in een netwerk, en u bent in staat om groepen van stakeholders warm te krijgen voor een gemeenschappelijk doel. Uw sociale antennes zijn goed ontwikkeld, en we denken dat u in staat bent om flexibel om te gaan met snel veranderende omstandigheden. Waarschijnlijk is innovatie voor u het belangrijkste argument om met stakeholders te praten. Door intensief contact met belanghebbenden ontstaan nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, bijvoorbeeld in de ‘triple helix’ van overheid, onderwijs en onderneming. Dit type open innovatie is essentieel voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde (‘shared value’) en het ontstaan van nieuwe business modellen. Bij MVO Nederland voeren we momenteel een onderzoek uit naar de ‘stakeholderdialoog 2.0’, die zich kenmerkt door een open en empatische aanpak, gericht op het creëren van maatschappelijke waarde. Als u daaraan wilt meewerken, neemt u dan contact op.

Meer weten?

Wilt u meer weten over stakeholdermanagement of hebt u hulp nodig bij het uitvoeren van een stakeholderdialoog? Of hebt u goede adviezen, voorbeelden of literatuur over innovatieve vormen van stakeholdermanagement? Neem dan contact op met MVO Nederland.

 

Waarom voert u een stakeholderdialoog? Kies de omschrijving die het best past.

View Results

Laden ... Laden ...