Mijn opa is een toegewijd christen. Ik niet. Dat levert vaak goede discussies op. Onder andere over de Schepping in relatie tot de evolutietheorie en over de spanning tussen de Aarde als tuin voor de mens om te oogsten en zaken als duurzame consumptie en klimaatverandering. We proberen deze kloof te dichten in gesprekken op basis van boeken als ‘Omhoog kijken in platland’ van Cees Dekker en ‘Een vorm van beschaving’ van Klaas van Egmond.

Vandaag doet de paus een duit in dat zakje. Met zijn verklaring dat door de opwarming van de aarde een ‘destructie van ongekende omvang dreigt waarvoor mensen zelf verantwoordelijk zijn’. En dat dit te voorkomen is met een nieuwe economie met meer ethische principes en minder aandacht voor korte termijnwinst. Ook stelt hij dat ‘wetenschap en religie met elkaar in een intense en productieve dialoog dienen te gaan’. Nu ben ik wat huiverig om klimaatverandering met geloof te mengen. Het gaat immers om wetenschappelijke bewijzen, eind 19e eeuw bewees de Zweed Arrhenius al dat een toename van CO2 in een gesloten systeem (lees: de atmosfeer) leidt tot opwarming van de lucht. En we hoeven het journaal maar te volgen over het smelten van de Noordpool, de toename van extreem weer of de zorgwekkende waterschaarste in Californië en Australië om ook zelf waar te nemen. Toch blijven we de vraag stellen: ‘geloof jij in klimaatverandering?’

Ik geloof wel dat deze verklaring van de Paus de strijd tegen verdere opwarming helpt. Het geeft ook vanuit de geloofsgemeenschap blijk van het feit dat er een klimaat ontstaat voor verandering. Dat wij allen – burgers, ondernemers, beleidsmakers – verantwoordelijk zijn om de CO2-uitstoot sterk te reduceren en uiteindelijk te elimineren.

Dit is zeker niet alleen een ethische opgave. Ondernemers en beleidsmakers wereldwijd laten zien dat CO2-reductie ook leidt tot kostenreductie en een betere bedrijfsvoering. Dat het ook gewoon slim is om te doen. Op maandag 22 juni komt een stevige groep van deze mensen bij elkaar bij Interface in Scherpenzeel. Onder meer staatssecretaris Mansveld, IKEA en VandeBron vertellen hoe zij successen boeken. En gastheer Interface is zelf natuurlijk een toonbeeld. Volledig klimaatneutraal ondernemend zijn zij degene die de beste groeicijfers laten zien in de Europese markt van tapijtfabrikanten. Daarbij worden ze op de voet gevolgd door Desso, ook zo’n Nederlandse parel van duurzaam ondernemen. Duurzaamheid loont.

Meld je dus aan en kom op 22 juni ook naar Scherpenzeel en laat je inspireren door wat er al gebeurt, informeren over wat je zelf kan doen en verbinden met diegenen die je daarbij kunnen helpen. Ik weet niet of mijn opa er ook bij zal zijn, maar ik doe mijn best!