glazenhuisOndernemen gebeurt tegenwoordig in een glazen huis. Iedereen kan naar binnen kan kijken. Dat biedt kansen, want in een glazen huis ziet u de knipoog van uw klanten het eerst!

Waar ondernemers vroeger nog wel eens dachten dat openheid over MVO een vrijwillige keuze was, is transparantie door de opkomst van Twitter, Facebook en andere sociale media een ‘fact of life’ geworden. Maar ook doordat bedrijven steeds vaker zijn aangewezen op een wisselend werknemersbestand en samenwerking in netwerken, blijft weinig meer verborgen. Bijna alle bedrijfsactiviteiten zijn voor de buitenwereld zichtbaar, inclusief de effecten ervan op mens en milieu. Het verschil tussen openbaar en ‘achter de schermen’ was nog nooit zo klein en zal alleen nog maar kleiner worden. Slimme bedrijven zien de interessante mogelijkheden die dit biedt.

Om in hun glazen huis goed voor de dag te komen, nemen steeds meer bedrijven het heft in eigen handen en communiceren ze open over hun doelen en resultaten. Juist in een transparante wereld zien zij volop ruimte om hun eigen verhaal te vertellen. ‘Corporate storytelling’ versterkt de identiteit van het bedrijf. Door de opkomst van sociale media wordt het verhaal niet meer alleen door het bedrijf zelf verteld, maar samen met de buitenwereld. Dit biedt veel voordelen.

Openhartig

Door openhartig te zijn over plannen, dilemma’s en ambities en stakeholders uit te nodigen hierover mee te denken, ontstaat er meer draagvlak voor de activiteiten. Sterker nog, dit kan zelfs leiden tot nieuwe ideeën, innovatieve inzichten en samenwerkingsverbanden. ASN Bank gebruikte bijvoorbeeld een vorm van ‘crowdsourcen’ voor het opstellen van een nieuw beleggingsbeleid.

Wie écht transparant is, spreekt niet alleen over ambities en positieve ontwikkelingen, maar ook over dilemma’s en mislukkingen. Die komen nu nog vaak naar buiten via anderen. DSM neemt daarom sinds 2011 het hoofdstuk ‘Waar het toch nog misging’ in het jaarverslag op. Fouten maken mag, ook op het gebied van MVO. Sterker nog: wie zegt nooit fouten te maken, is ongeloofwaardig

Knipoog

Het is voor veel bedrijven misschien nog even wennen, maar ondernemen in een glazen huis biedt volop kansen. Wie veel te verbergen heeft, vindt het vervelend om op zijn vingers gekeken te worden. Maar voor wie trots is op zijn bedrijf, is het prettig klanten en leveranciers door de glazen muren heen recht in de ogen te kunnen kijken. Iedereen weet dat verleiden begint met ‘oogcontact’ en vaak leidt tot nieuwe, spannende ontwikkelingen. Zakelijk is het niet anders. In een glazen huis ziet u de knipoog van uw klanten het eerst!

Lees in de online dossiers van MVO Nederland meer over communicatie, transparantie en omgaan met stakeholders.