Glimlach_sinaasappelschil_1_640x29080 m3 sinaasappelschillen. Per week. Komen uit de sinaasappelpersmachines in de 250 supermarkten van Coop. Ze gaan nu linea recta het gft in, maar wat kan je er nog meer mee? In welke producten kan je het toepassen en hoe regel je de logistiek? We gaan het de komende maanden ontdekken.

Nog meer casussen
Cholesterol maken van onbruikbare vleesresten, reststromen van vis verwaarden en een verpakking maken van aardappelzetmeel en dat opschalen en uitrollen in een hele branche. Zomaar een paar andere casussen waaraan een groep koplopers uit de netwerken van Food Valley NL en MVO Nederland de komende maanden gaat werken tijdens de KIA Expeditie Circulaire Economie.

Circulaire economie
Steeds meer bedrijven en branches in de Nederlandse food- en agrisector verkennen de kansen die de circulaire economie biedt. Het draait allemaal om hergebruik van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging. Dat leidt tot minder grondstoffenverbruik, minder afval en een kosteneffectievere manier van werken door hergebruik. Zeer recent onderzoek (uitgevoerd door consultancybureau McKinsey) laat zien dat de circulaire economie in 2030 €1.800 miljard oplevert als de EU de technologische ontwikkelingen maximaal benut. En de CO2-uitstoot en het grondstoffengebruik dalen aanzienlijk.

Organiseren
Tegelijkertijd groeit het besef dat de kern van innovatief en duurzaam ondernemen schuilt in organiseren. Meer nog dan in technologische innovaties of in het opstellen van innovatieve nieuwe business modellen. Het organiseren van processen binnen de onderneming is cruciaal om deze innovaties het daglicht te laten zien en ze op te kunnen schalen. En -belangrijker nog- het organiseren van een keten waarbij een gezamenlijk beeld en gezamenlijk succes bij de realisatie ervan centraal staat.

Coalities vormen
Maar een coalitie vormen en succesvol laten bestaan, is niet eenvoudig. Vanuit MVO Nederland hebben wij geregeld een rol in coalitievorming. Bijvoorbeeld als initiator en verbinder. Zo ook in de KIA-Expeditie Circulaire Economie (die start in september 2015). Deelnemende bedrijven zijn onder andere Sodexo, Intertaste, Dishman Netherlands en Coop Supermarkten.

Circulaire business case
Stapsgewijs werken de deelnemers samen aan het creëren van een circulaire business case voor het bedrijf of de branche. Aan de orde komen het creëren van waarde in de circulaire economie, de technische mogelijkheden tot valorisatie van de reststromen van het productieproces, circulair verpakken en de manier waarop je komt tot een circulaire strategie voor het eigen bedrijf. We doen dit met experts van o.m. Wageningen Universiteit en Circle Economy. Wilt u nog meedoen? Dat kan. Er zijn nog twee plekken vrij.

Meer ideeën?
En of er ook echt geld te verdienen is met sinaasappelschillen? Ongetwijfeld. Heeft u een idee hoe? We horen het graag, geef hieronder uw reacties.

(Beeld: Quan Ha, CC BY 2.0)