glasses-272399_1280

Leden van de Staten Generaal. Werk verandert razendsnel en ingrijpend. We ontkomen er niet aan. De komende jaren worden 2,6 miljoen Nederlanders mobiel op de arbeidsmarkt en verdwijnt 30-70% van alle banen. Dit realiseren wij ons wel, maar ons werkpatroon is nog niet ingericht op snelle veranderingen. Daarom houden we vast aan oude waarden en laten we talent onbenut. Dat kost geld en energie en gaat ten koste van de arbeidsproductiviteit.

Gastblogger Irmgard Bomers over het veranderende werklandschap. 

We blijven in bekende patronen denken en werken. We hebben het te druk om er bij stil te staan en zijn angstig bestaande werkwijzen en vooroordelen los te laten. De manier waarop wij ons werk organiseren is niet meer van deze tijd. Steeds minder deelnemers aan het arbeidsproces en meer jongeren met een burn-out. Werkenden werken steeds harder, maar het leidt niet tot meer productiviteit. Laat staan tot meer banen…

Het wordt hoog tijd daarin verandering te brengen, want er is werk genoeg. Werkenden en hun organisaties hebben de sleutel tot verandering zelf in handen.

Ruimte maken

Het leven wordt leuker – en Nederland welvarender – als we ons werkende leven anders inrichten. Zo kunnen we als land koploper worden op het gebied van een duurzame en inclusieve economie. Dat vraagt om een modernisering van de arbeidsmarkt. Voor zo’n structurele vernieuwing is ruimte en tijd nodig. Ruimte om je horizon te verbreden, kennis en ervaring te delen. Laten we iedereen mobiliseren om hier werk te maken, met als doelstelling dat in 2020 iedereen die wil werken aan het werk is.

De werkweek gaat daarom terug naar maximaal 32 uur, mét salarisbehoud

Daar hoort leren bij. Vooral van elkaar en in de praktijk. Leren gericht op werken in de toekomst. Dat gaan we stimuleren voor iedereen!

De toekomst van werk is nu

Per september 2018 gaat de werkweek daarom terug naar maximaal 32 uur. Met salarisbehoud. Als tegenprestatie worden alle Nederlanders verantwoordelijk voor hun eigen opleiding in eigen tijd. Deze prikkel is het antwoord van de regering op het WRR-advies “Naar een lerende economie”.

De nieuwe aanpak dwingt ons om in beweging te komen. Om na te denken over de toekomst van werk en over de rol die iedere werker daarin speelt. Door vergaande robotisering en automatisering is een productiviteitstijging van 30% haalbaar. De opbrengst daarvan gaan we investeren in de modernisering van de arbeidsmarkt. Met gelijke rechten voor alle werkenden als uitgangspunt. Het resulteert in een ongekende dynamiek met een hoge opbrengst. 1% meer productiviteit en 1% daling van het ziekteverzuim levert de schatkist jaarlijks bijna 9 miljard extra op. Makkelijker kunnen we het niet maken. Wel veel leuker!

Irmgard Bomers is initiatiefnemer van WIN (werken in netwerken) en schrijver van onder andere ‘Een nieuwe weg naar inkomsten en werkplezier’ en ‘Natuurlijk Werken’. Ook schreef ze mee aan het boek van Jan Jonker van de Radboud Universiteit ‘Nieuwe Business Modellen: samenwerken aan waardecreatie’ en het ‘Kantelingsalfabet: verandering begint met delen’, een co-creatie van 100 auteurs. Voor WIN blogt ze iedere maand over ontwikkelingen in haar werk. WIN is partner van MVO Nederland.