22picture-postcards-398956_1280

De zomer is een mooie tijd om terug te blikken en nieuwe ideeën uit te werken. In een aantal ‘zomerblogs’ deel ik mijn overpeinzingen. U mag er op een strand of zonnig terras vrijelijk over mee filosoferen. Reacties zijn welkom, maar pas na de zomer gaan we weer ‘echt’ aan het werk. 

Het voeren van een goede stakeholderdialoog is voor bedrijven belangrijk. Alleen kan de manier waarop die dialogen georganiseerd worden niet veel beter? En sterker nog: een bedrijf dat met open vizier de wereld tegemoet treedt, zou toch eigenlijk zelf al moeten kunnen inschatten wat belanghebbenden verwachten? Daar zijn toch geen aparte bijeenkomsten met stakeholders meer voor nodig? 

Over die vragen hebben collega’s van MVO Nederland de eerste helft van 2015 flink nagedacht. We hebben er zelfs speciaal een stagiaire voor ingeschakeld. Haar onderzoek heeft een heleboel informatie en ideeën opgeleverd. Voor een deel zijn die verwerkt in het nieuwe kennisdossier over stakeholders en in een stappenplan, maar er blijven nog een paar interessante vraagstukken over. De zomer is een uitstekende tijd om daar eens op enige afstand naar te kijken. Denkt u even mee over de volgende stellingen?

  1. Bedrijven zoeken naar mogelijkheden om reguliere contacten met stakeholders (salesgesprekken, marktonderzoek, klachten) te integreren met de bijeenkomsten die speciaal voor MVO-doeleinden georganiseerd worden. Ze weten nog niet hoe dit moet, maar ze willen het wel graag. Zeker als ze weten dat klanten of leveranciers zelf ook duurzaamheidsdoelstellingen hebben, is de verwachting dat een intensievere dialoog kan leiden tot grotere stappen voorwaarts.
  2. Personen worden belangrijker dan functies. In stakeholderbijeenkomsten wordt vaker gezocht naar experts, smaakmakers en opinieleiders, en minder waarde gehecht aan het feit dat iemand afkomstig is van een specifieke organisatie. Ook ontwikkelen bedrijven een voorkeur voor mondige mensen die in staat en bereid zijn constructief mee te denken, terwijl ze tegelijkertijd kritisch durven zijn. Het voeren van een goede stakeholderdialoog wordt ook voor de stakeholders zelf een belangrijke persoonlijke vaardigheid.
  3. De onderwerpen die in een stakeholderdialoog besproken worden, overstijgen bij de koplopers de eigen bedrijfsvoering. Op de agenda staan thema’s die de hele sector raken. Bedrijven die nog minder ervaring hebben met stakeholderdialogen, durven dat minder snel aan en richten zich in het gesprek met belanghebbenden veel meer op interne kwesties.

Naast deze drie voorlopige conclusies zien we bij koplopers voorzichtig consensus ontstaan over hoe ‘stakeholdermanagement 2.0’ eruit moet zien: gericht op samenwerking, op het daadwerkelijk willen begrijpen wat de belangen van andere organisaties zijn, oplossingsgericht en met oog voor de lange termijn. Een stuk ingrijpender dus dan het organiseren van een middagje voor buitenstaanders met het doel te voldoen aan de richtlijnen van de GRI of ISO26000.

Hoe we met deze voorlopige bevindingen op praktische wijze het niveau van stakeholderdialogen in Nederland gaan verbeteren, weten we nog niet precies. Alle suggesties en reacties zijn welkom. In ieder geval zullen we in oktober met een aantal experts verder praten over dit onderwerp. Maar eerst sturen we vanaf ons vakantieadres wat ansichtkaarten naar onze eigen stakeholders.