people-690953_128022

De laatste tijd hoor ik regelmatig geluiden dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen “toch niet meer van deze tijd is”. Het blijft een beetje hangen in het steunen van verenigingsleven of goede doelen, recyclen van afval en het bieden van stageplekken aan werkzoekenden. Goede initiatieven waar niks mis mee is, alleen kosten die meestal extra tijd en geld en is er nauwelijks sprake van duurzame inbedding.

Niets is minder waar! Juist nu blijkt dat steeds meer bedrijven van waarde willen zijn voor mens, omgeving en maatschappij. Bedrijven kunnen en willen een bijdragen aan een toekomstbestendig (ondernemers)klimaat. Circulair en inclusief ondernemen komen op de agenda van bedrijven en worden een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Er ontstaan Social Enterprises die zelfs als doelstelling hebben om een maatschappelijk probleem op te lossen! Een paar voorbeelden: 2e hands bureaustoelen opknappen met inzet van (voormalig) SW medewerkers of elektrische taxi’s gereden door 50-plussers. Zo kan ik nog wel even doorgaan…

Van winst naar waarde

Ook in het trendrapport 2015 van MVO Nederland signaleren de onderzochte bedrijven een belangrijke trend: een verschuiving “van winst naar waarde”. Men wil “de goede dingen doen” in plaats van “de dingen goed doen”.

Zo geven we met elkaar een standaard voor de P van People binnen MVO

Als het gaat om de P van People wil MVO Nederland bedrijven uitdagen mee te groeien naar een inclusieve economie. Om het niet bij woorden te laten, maar die ook om te zetten in daden, vragen we hierop concrete ambities te formuleren voor 2020. Daarvoor ontwikkelen we een gezamenlijke taal die richting kan geven aan zo’n ambitie. Met inbreng uit de praktijk zijn 4 pijlers gedefinieerd:

  1. Participatie, ofwel iedereen telt en doet mee. Vertaling naar bedrijven: kansen bieden voor mensen die aan de kant staan, nieuwe banen door circulair ondernemen en diversiteit in bedrijven.
  2. Sociale innovatie, ofwel de mens als motor van vernieuwing. Vertaling naar bedrijven: betere prestaties door zelfsturende teams, intern ondernemerschap, anders organiseren en nieuw leiderschap.
  3. Duurzame inzetbaarheid, ofwel vitaal en gemotiveerd (langer) werken. Vertaling naar bedrijven: investeren in gezondheid, veiligheid, betrokkenheid en motivatie van mensen.
  4. Talentontwikkeling, ofwel talent is beschikbaar en futureproof. Vertaling naar bedrijven: competentie-ontwikkeling, leven-lang-leren, 2020skills en arbeidsmobiliteit.

Samenhang en focus

Hallo, dat is nogal wat, hoor ik je nu denken. Dat klopt ook. Maar veel van deze thema’s zijn vaak al verankerd in het HRM beleid. Het ontbreekt alleen aan samenhang en focus. Ik wil jou uitdagen om inclusief ondernemen als bedrijfsfilosofie te omarmen. Ik zou het helemaal geweldig vinden als alle partnerbedrijven van MVO Nederland hun ambitie op onze site plaatsen. Zo geven we met elkaar een impuls aan inclusief ondernemen en ontwikkelen we een standaard voor de P van People binnen MVO!