Het zal ongetwijfeld aan de periode van het jaar liggen, maar ineens is de thematiek zwart/wit volop in de publiciteit. Krijgt het jeugdjournaal witte Pieten of misschien een zwarte Sinterklaas? In NRC een interview met dames die strijden tegen wit als standaard in de Nederlandse samenleving. Ze delen hun mening op Twitter.

En een opiniestuk in de Volkskrant over tegengaan van discriminatie bij sollicitaties. Met een pleidooi om een Chief diversity officier bij bedrijven aan te stellen. Mooi al die aandacht en meer dan nodig, want we staan nog ver af van een inclusieve samenleving!

Op weg naar een inclusieve samenleving

Bij MVO Nederland buig ik me over de vraag hoe de P van People invulling kan krijgen binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Belangrijk uitgangspunt is dat “ieder talent telt en dat iedereen naar vermogen participeert”. Daarin onderscheiden we drie dimensies: inclusief in bedrijf, inclusief in de keten en inclusief in de samenleving.

Met bedrijven die in het netwerk van MVO Nederland zitten, geven we invulling aan inclusief ondernemen. Onderzoek leert dat bedrijven veelal ad hoc actief zijn op dit onderwerp en geen integrale aanpak hebben. En dat is “een beetje dom” om het zo maar te zeggen. Bedrijven die inzien dat talent de driver is voor succes en groei investeren in mensen!

Vier tips voor inclusief ondernemen

  1. Zorg voor een strategische personeelsplanning gericht op diversiteit. Zo wordt jouw bedrijf op termijn een afspiegeling van de samenleving. Divers samengestelde teams presteren beter. Dat betekent ook dat op een nieuwe manier naar kwaliteiten van mensen wordt gekeken. Omarm de verschillen. Functies passen zich aan mensen aan en niet andersom.
  2. Zorg voor een klimaat waarin betrokkenheid en bevlogenheid worden gestimuleerd. Betrokken en bevlogen mensen presteren beter en zijn ambassadeurs voor het bedrijf. Het kan echt: kijk naar de Beste Werkgevers van Nederland.
  3. Zie mensen als de creatieve motor van vernieuwing. De monitor Sociale Innovatie (Erasmus universiteit) toont aan dat technologische innovatie gecombineerd met sociale innovatie continuïteit en omzet oplevert. Dat betekent anders werken, anders leiding geven en anders organiseren.
  4. Tijden veranderen: de nieuwe generaties Y en straks Z stellen andere prioriteiten en maken andere keuzes. Purpose wordt belangrijk. Wat voeg ik toe en wat voegt een bedrijf aan maatschappelijke waarde toe? Goed om je nu al af te vragen of jij een aantrekkelijke werkgever bent!