Als u dit forum bezoekt, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk interesse in of bent reeds actief bezig met meer duurzaam ondernemen. Hierbij is de CO2 uitstoot van uw onderneming ongetwijfeld ook een aandachtspunt. U werkt wellicht aan energiebesparende maatregelen, vergroening van uw ingekochte energie en mogelijk ook compensatie van de CO2 uitstoot die onvermijdelijk is. Ik ga u hier dan ook niet lastig vallen met het waarom van het tegengaan van de opwarming van de Aarde, want dat dit snel moet gebeuren omdat bij ‘business as usual’ over minder dan 20 jaar de twee graden grens wordt overschreden weet u al. Wat ik wel graag wil delen, is dat uw stem deze weken belangrijk is!

Over ruim een maand begint in Parijs de 21ste internationale klimaatconferentie. Het is te hopen dat de internationale leiders dit moment aangrijpen om de noodzakelijke en bindende maatregelen afspreken om een leefbaar klimaat te waarborgen. Lessen uit eerdere conferenties tonen echter dat dit bij lange na niet zeker is. De belangrijkste les voor u als ondernemer is dat een mondiaal akkoord alleen maar tot stand kan komen indien de signalen van de zogenaamde niet-statelijke actoren, dit zijn decentrale overheden en bedrijven – u dus – dermate sterk zijn dat zij zich comfortabel genoeg voelen om de juiste afspraken te maken. Meer dan ooit is uw stem dus van belang.

In Nederland is eind vorig jaar de Nederlandse Klimaatcoalitie opgericht door het Klimaatverbond (decentrale overheden), Natuur&Milieu (NGO’s), MVO Nederland (bedrijfsleven) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Samen hebben wij inmiddels ruim 300 gemeenten, NGO’s, bedrijven en organisaties weten te verbinden aan een duidelijk pakket aan afspraken: het inzichtelijk maken van de eigen CO2 uitstoot, korte termijn reductieplannen (tot 2020) en een lange termijn klimaatneutraal doelstelling (zo snel als mogelijk, doch uiterlijk in 2050).

De Nederlandse Klimaatcoalitie spreekt u dus aan op uw eigen verantwoordelijkheid, maar kan ook helpen uw wensen of acties te concretiseren. En – evenzo belangrijk – gezamenlijk geven wij ook een helder signaal aan de Nederlandse onderhandelingsdelegatie in Parijs: wij gaan voor klimaatneutraliteit en dat dienen jullie ook te doen.

Sluit u dus nu aan op www.klimaatcoalitie.nl en ga voor vierdubbele winst: borging van uw eigen acties, inspiratie door andere deelnemers, handelingsperspectief vanuit de aangesloten kennisplatformen zoals www.klimaatplein.nl en een duidelijke call to action naar Parijs!

 

Deze bijdrage verscheen eerder op www.duurzaamgeproduceerd.nl