transparant huisTransparantie, we kunnen en willen er tegenwoordig niet meer om heen. Er wordt van bedrijven en organisaties verwacht dat zij transparant communiceren naar hun stakeholders. Maar betekent dit dat bedrijven alle informatie moeten delen? Ik denk van niet.  

Wat is de grens?

Transparantie is goed, maar met mate. De kracht van transparantie kan twee kanten op kan gaan.

Positief wanneer transparante communicatie wordt ingezet en wordt ervaren als een controlemiddel voor de doelgroep of als een manier van kennis delen met de doelgroep.

Negatief wanneer transparante communicatie leidt tot disfunctionele redundantie. Met disfunctionele redundantie bedoel ik; het transparant zijn over informatie die voor de doelgroep overbodig of onbegrijpelijk is. Dit zal leiden tot misverstanden.

Hoe bepaal je die grens?

Transparant zijn over alles wat er binnen uw organisatie speelt is onmogelijk en niet verstandig. Er is een grens aan het delen van informatie en de sleutel tot het bepalen van deze grens is je doelgroep.

Een bedrijf kan transparant zijn zonder daarbij letterlijk alle informatie op straat te gooien. De informatie die gedeeld wordt, moet afgestemd zijn op de ontvanger van je informatie. De kunst is om je doelgroep zodanig goed te kennen, dat je weet wat deze van jou verwacht te weten.

Stap 1 Ken je doelgroep

Weet wie zijn, waar ze van houden en wat ze willen. Wat houdt ze wakker ’s nachts? Waar kun je ze bereiken? En, zeker niet onbelangrijk: wat voor rol zou jij in hun leven kunnen spelen?

Naarmate je de doelgroep beter leert kennen, kun je ook een betere inschatting maken van wat voor informatie zij van jou wensen.

Stap 2 Verplaats je in de gedachten van de doelgroep.

Schrijf vervolgens alle vragen op die uw doelgroep zou kunnen hebben voordat deze zich verbindt aan uw bedrijf.

Stap 3 Kijk kritisch naar deze vragen en ga na of u de juiste informatie verschaft om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Ik ben ervan overtuigd dat deze vorm van transparantie kan bijdragen aan het opbouwen van een echte, onvervalste relatie met je stakeholders.

Claire van den Elzen

Bent u geïnteresseerd in mijn gehele paper, klik hier: Paper “Transparantie, wat zijn de grenzen en hoe bepaal je die?” door Claire van den Elzen.

ClairevdElzen