Duurzame producten kun je op hoofdlijnen veelal onderscheiden in twee groepen; de producten die op duurzame wijze geproduceerd zijn en producten die bij de klant bijdragen aan duurzaamheiddoelstellingen. Zelden kom je producten tegen die beide eigenschappen in zich hebben en die dus naast duurzaam geproduceerd ook duurzaam georganiseerd zijn. Wollig? Laat me het illustreren met praktijkvoorbeelden.

Er zijn inmiddels vele duurzaam geproduceerde goederen op de markt, bijvoorbeeld een Cradle2Cradle gecertificeerde bureaustoel. Echter als de gebruiker zo’n product na gebruik kwijt wil en er is geen afspraak gemaakt voor retourlogistiek, dan is de kans groot dat deze stoel ondanks zijn ontwerpfilosofie en materiaalkeuze toch op de afvalberg of in de oven beland. Wel duurzaam geproduceerd, niet georganiseerd.

Een LED lamp kan bijdragen aan de duurzaamheiddoelstellingen van de gebruiker, zoals CO2 reductie. Maar wat als deze gemaakt is van schaarse materialen, met gebruik van fossiele energie? En als het niet ontworpen is met een ‘end-of-use’ scenario zoals hergebruik van onderdelen of recycling van materialen? Dan is deze zowel niet duurzaam geproduceerd als georganiseerd. En LED was toch zo duurzaam?

Gelukkig komen er steeds meer producten op de markt waarbij beide uitgangspunten verenigd worden. Producten die ontworpen zijn met ‘her’-principes (hergebruik, herstel, herwin, etc.) nemen snel toe en dragen bij aan duurzaamheiddoelstellingen van de gebruiker ten aanzien van energie- of waterbesparing of het verminderen het de afvalstroom. Bijvoorbeeld geïnspireerd op het ‘Products that Last’ werk van onder andere Prof. Conny Bakker van de TU Delft.

Een cruciale stap in het organiseren van duurzaamheid is het borgen van de retourlogistiek, zodat het product daar terechtkomt waar de waarde behouden of geoptimaliseerd kan worden. Dit is veelal bij de producent, maar kan ook een derde partij zijn zoals een onderhoud- en reparatiepartij. Zaak is in ieder geval dat dit dus georganiseerd en bekend is. Het liefst al bij de in/verkoopovereenkomst. Dit is dan ook een van de aandachtspunten die wij binnen de Green Deal Circulair Inkopen met de deelnemende partijen verkennen en ontwikkelen. De lessen hieruit worden onder meer gedeeld via de Wegwijzer Circulair Inkopen. Neem daar dan ook gerust eens een kijkje.

Deze bijdrage verscheen eerder op DuurzaamGeproduceerd.nl