Ishutterstock_265877333n een duurzame economie worden medewerkers niet beschouwd als een soort grondstof (een ‘human resource’) maar als echte mensen van vlees en bloed, met hun eigen persoonlijkheid, hun talenten en een eigen behoefte om te groeien.  Vakblad P-Plus constateerde dat de meeste HRM-managers er niet in slagen MVO in hun dagelijkse werkzaamheden in te passen en publiceerde samen met Avans Hogeschool een overzicht van elf stappen om daar verbetering in te brengen.

Het document De missing link tussen HRM en MVO is een staalkaart van kwesties die al jaar en dag onder de ‘people-agenda’ van MVO vallen, zoals: hoe maak ik plaats voor mensen met een beperking? Hoe zorg ik voor diversiteit op de werkvloer? Hoe zorg ik dat mijn mensen duurzaam inzetbaar zijn? Het antwoord op die vragen wordt gegeven door koplopers en wetenschappers die door hun frisse kijk, innovatieve aanpak of jarenlange ervaring recht van spreken hebben.

Hoe vind je bijvoorbeeld nieuwe medewerkers die niet de geijkte route van middelbare school naar HBO of universiteit hebben doorlopen, maar die wel heel geschikt zijn? Volgens Elaine Cohen van Unilever kan ‘social network recruitment’ een geschikte aanpak zijn, een systeem waarbij een bedrijf via social media en maatschappelijke organisaties contact zoekt met potentiële kandidaten. Zo worden groepen bereikt die niet aan een normale sollicitatieprocedure zouden beginnen.

Jan van den Herik van KPMG pleit voor meer aandacht voor ‘stapelaars’, kandidaten die begonnen zijn op het VMBO en uiteindelijk op de universiteit afstuderen: ‘Ze zijn tegen de tijd dat ze zijn afgestudeerd al wat ouder. Ikzelf heb enorm veel respect voor jongens en meisjes die het doorzettingsvermogen hebben opgebracht om zo lang door te leren, vaak in combinatie met werk- en zorgtaken. Dat zegt alles over hun karakter. Het zouden daarom per definitie hele goede en talentvolle medewerkers kunnen zijn.’

Uit elk van de elf onderwerpen uit de publicatie van P-plus en Avans spreekt een tendens naar een meer persoonlijke benadering en naar meer aandacht voor de talenten en verwachtingen van personeel. De missing link tussen HRM en MVO is verplichte kost voor alle HRM-managers.