11shutterstock_110873510Dat bedrijven steeds vaker expliciet rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties is een goede zaak. Zo weten we of ze hun eigen doelstellingen halen. Maar wat we dan nog níet weten is of ze een eerlijke bijdrage leveren aan het oplossen van om maatschappelijke problemen als klimaat, fijnstof of armoede. Daarom is het op termijn onvermijdelijke dat de MVO-prestaties van bedrijven getoetst worden aan extern geformuleerde doelstellingen zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

De discussie over MVO gaat steeds vaker over de waarde die een bedrijf creëert voor de samenleving. Niet voor niets zijn impactmeten en impactdenken snel in opkomst, en om diezelfde reden rapporteren bedrijven steeds vaker over hun niet-financiële prestaties. Grote bedrijven wordt dat zelfs verplicht door de EU directive non-financial reporting.

Maar impactmetingen en maatschappelijke rapportages blijven een beetje ‘in het luchtledige’ hangen als niet duidelijk is in welke mate bedrijven verondersteld worden bij te dragen aan het oplossen van bijvoorbeeld het klimaatprobleem.

Betekenis

Als een bierbrouwer aangeeft zoveel liter water te besparen, is dat dan voldoende? Als een autofabrikant meldt zoveel ton CO2 bespaard te hebben, moeten we dan tevreden zijn? Duurzaamheidsprestaties van bedrijven krijgen pas betekenis als ze afgezet kunnen worden tegen wat nodig is. Anders weten we nog steeds niet of een bedrijf nu bijdraagt aan de oplossing of aan het probleem.

Daarom is een koppeling van impactmetingen en maatschappelijke jaarverslagen aan extern geformuleerde doelstellingen op termijn onvermijdelijk.

SDG´s

Maar welke doelstellingen moeten we daar dan voor nemen? En wie gaat die formuleren? Dat is een lastige kwestie, maar de SDG’s van de VN gooien hoge ogen. De SDG’s zijn nauwkeurig geformuleerd en bij ieder doel horen duidelijke maatstaven voor succes. Bovendien is er gemakkelijk een koppeling te leggen tussen de SDG’s en de internationaal veelgebruikte rapportagerichtlijn van de GRI.

Op basis van deze wereldwijd erkende doelen voor duurzame ontwikkeling kan ieder bedrijf in principe in kaart te brengen of het zijn fair share doet op het gebied van belangrijke maatschappelijke uitdagingen. In een aantal gevallen zal dat nog niet zo zijn; dan is duidelijk waar een tandje bijgezet moet worden. In andere gevallen doet een ondernemer misschien meer dan verwacht mag worden: een uitgelezen kans om het bedrijf op dit punt te profileren.