Tien jaar geleden verscheen de film An Unconvient Truth, waarin Al Gore de bredere samenleving voor het eerst confronteert met de ongemakkelijke waarheid dat de aarde opwarmt als gevolg van menselijk handelen. Over ruim twee weken komt Al Gore naar de Ziggo Dome om hierover te praten en mensen (vooral ondernemers) aan te zetten tot actie.

Er is inmiddels veel veranderd. Was het tien jaar geleden vreemd als je op een feestje je zorgen uitte over het klimaat, nu is het breed geaccepteerd dat we wereldwijd toe moeten werken naar een CO2-neutrale samenleving. In Parijs hebben ‘we’ met elkaar afgesproken dat de wereld niet verder mag opwarmen dan twee graden. En op 26 oktober aanstaande zal tijdens de ‘Bring Paris Home’ Klimaattop door zowel vooraanstaande politici en beleidsmakers alsook ondernemers en burgers allerlei beloften gedaan worden om hun steentje bij te dragen. Hierbij is 2050 een veel gehoord jaartal.

Nog los van het feit dat er vanuit de wetenschappelijke wereld sterke signalen komen dat niet 2, maar 1,5 graad de maximale stijging is om een stabiel leefklimaat te behouden – en dat dus 2035 eerder een jaartal zou moeten zijn waar we een horizon aan moeten ophangen – valt het mij op dat nog weinigen daadwerkelijk beseffen wat het betekent als je zegt dat er in 2050 een CO2-neutrale samenleving dient te zijn.

spiral_optimized-gif-gif-afbeelding-909-x-978-pixels-ge

Deze animatie laat zien hoever we al op weg zijn naar de 2 graden grens. Klik erop als hij niet automatisch start.

Dit betekent namelijk dat al ons handelen – wonen, werken, transport, consumptie (waarachter productie, logistiek, retail, etc.) – CO2-neutraal dient te gebeuren. Door in de eerste plaats een enorme energiebesparing, vervolgens vergroening en tot slot indien noodzakelijk compensatie. Vooralsnog is dat voor grote CO2-uitstoters zoals luchtvaart, zeevaart en zware industrie technisch zeer uitdagend om klimaatneutraal te gaan opereren. De eerste vlucht rond de wereld op zonne-energie is net gelukt. Dit is een prototype en we zijn nog decennia weg van grootschalige commerciële vluchten. De Boeings van nu stammen immers ook uit de jaren zeventig en tachtig.

Om gemiddeld gezien toch uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn als samenleving, dienen we dus de technologisch ‘makkelijke’ maatregelen direct in te voeren. Onze atmosfeer is een emmer die volloopt met CO2 en hoe eerder we de kraan deels kunnen dichtdraaien, hoe meer tijd we creëren voor de laatste paar moeilijke slagen. Als we ons dan realiseren dat auto’s die nu geproduceerd en gekocht worden een levensduur hebben van 15 tot 20 jaar, de gebouwen die we nu bouwen en opleveren tenminste 30 jaar staan en de machines die ondernemers nu aanschaffen veelal een levensduur hebben van meer dan 15 jaar, dan gaan we ons beseffen dat alles wat we nu ontwerpen, maken en/of aanschaffen nu al CO2-neutraal moet zijn!

Dat is de echte ongemakkelijk waarheid: niet het weten, accepteren en plannen, maar het direct en doortastend handelen bij elk volgend investerings- of aankoopbesluit, dat gaat bepalen of we een stabiel leefklimaat en daarmee stabiele samenleving behouden.

Wil je (nog) meer weten en zelf in actie komen? Kom op 4 oktober luisteren naar Al Gore, via de WakaWaka Foundation zijn kaarten te koop. En meld je vooral aan bij de Nederlandse Klimaatcoalitie en ga direct aan de slag.