Jantie houdt een P vast

Iedere retailer kan de 5 P’s dromen: Product, Plaats, Prijs, Promotie en Personeel. Het is de kunst deze P’s zo in te zetten dat je het optimale resultaat (Profit) bereikt.

Gastblog door Jantie van der Laan.

Maar als je je als winkelier of webwinkeleigenaar gaat verdiepen in duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan kom je ineens een paar andere P’s tegen, namelijk die van People, Planet en Profit. Deze P’s gaan over de optimale balans tussen financieel resultaat, respect voor de mens en het behoud van wat de aarde ons te bieden heeft. Dan gaat het niet alleen om het behalen van maximale financiële winst, maar er ook voor te zorgen dat die winst niet ten koste gaat van anderen of van het milieu.

Nu denk je wellicht: wat kan ik als kleine speler daar nou aan doen? Maar elke duurzame stap is er één en als retailer, klein of groot, kan je zeker een verschil maken. Dat hoeft niet moeilijk of duur te zijn. Bovendien: steeds meer klanten zijn zoekende. Naar inspiratie, authenticiteit en vernieuwing. Ze verwachten dat ook een winkelier nadenkt over wie hij is, wat hij wil betekenen voor zijn doelgroep en welke impact hij heeft op de wereld. En dat hij daar ook naar handelt en dat uitdraagt. Dat is (duurzame) authenticiteit.

Ingewikkeld is het niet. Ik help je een beetje op weg met een aantal voorbeelden en gebruik daarvoor de wel bekende 5 P’s in retail.

Product

Stel vragen aan je leverancier om de producten op je schap beter te leren kennen en je klanten informatie te verstrekken. Wees nieuwsgierig en vraag door. Als er aan je producten qua duurzaamheid nog veel te verbeteren valt, helpen jouw vragen om je leverancier aan het denken te zetten. Als we allemaal vragen gaan stellen, dan komt het verbeterproces vanzelf op gang.

Plaats

Kijk ook eens naar de kansen in je eigen winkel. Klantvriendelijkheid is essentieel als winkeleigenaar. Maar denk ook aan kansen op het gebied van energiebesparing. Tochtstrips, LED-lampen, bewegingsensoren en apparatuur dat na sluitingstijd uitschakelt. Eenvoudige maatregelen die niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee!

Prijs

Vaak wordt gezegd dat consumenten niet bereid zijn om meer te betalen voor duurzame producten. Maar uit onderzoek blijkt het tegenovergestelde: klanten zijn zeker bereid om te betalen voor een product met een goed verhaal. Vertel bijvoorbeeld niet alleen hoeveel een product kost, maar ook wat de (positieve) impact is. Bijvoorbeeld omdat het met gerecyclede materialen is geproduceerd, het niet getest is op dieren of de lokale economie stimuleert. Heb het meer over de waarde van een product dan over de kosten!

Promotie

Storytelling is het toverwoord van deze tijd en past helemaal bij een duurzame winkel. De klant is zich er steeds meer van bewust dat er voor bijna alle producten duurzame alternatieven bestaan. Wees niet te bescheiden en denk ook niet dat de klant het niet wil weten. De tijd dat duurzaamheid voor geitenwollensokkentypes was, is definitief voorbij.

Personeel

Heb je er weleens aan gedacht om met het personeel een goed doel te steunen of als teamuitje vrijwilligerswerk te doen? Denk ook aan de mogelijkheid om bepaalde werkzaamheden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten doen. Wie wil nu niet graag bij en met een bedrijf werken dat zijn verantwoordelijkheid neemt en een bijdrage levert aan de samenleving?!

Perspectief

Bovengenoemde voorbeelden zijn een fractie van wat er allemaal mogelijk is, wanneer u als retailer duurzaam wilt gaan ondernemen. Belangrijk is om bij de start goed te inventariseren waar het bedrijf nu staat ten aanzien van duurzaamheid. Daarvoor zijn checklists beschikbaar, zoals deze quick scan voor winkeliers van MVO Nederland.

En met een heldere inventarisatie, een beetje creativiteit en de bereidheid om vernieuwend bezig te zijn, is er heel veel meer duurzaamheid mogelijk. Het gaat erom het Perspectief te zien!

Kies voor de toekomst, voor jouw winkel en de wereld, en laat duurzaamheid bij ieder besluit een belangrijk criterium zijn!

Meer weten over MVO in de winkel? Praktijkvoorbeelden, kennis en tools vind je hier! Praat ook mee op Twitter met de hashtag #mvoindewinkel.

 

portret jantieVanuit haar bedrijf Fair Basics helpt Jantie van der Laan retailers die hun winkelformule en winkels duurzamer willen maken. Retailers die zich in een veranderende wereld klaarmaken voor een succesvolle  toekomst. Vanuit haar kennis van zowel retail als duurzaamheid biedt Jantie praktische checklists, analyses en concrete adviezen waarmee duurzaamheid in de retailorganisatie geïntegreerd kan worden met als doel een gezond en duurzaam rendement!