aex index, cijfertjes

Als ondernemer wil je inzicht in de prestaties van jouw organisatie en de manier waarop je waarde creëert. Veel ondernemers keken decennia lang enkel naar financiële prestaties. Het debat over waardecreatie werd gedomineerd door euro’s, winstmarges en profit. Maatschappelijke waarden werden hierbij lange niet, of maar beperkt, meegenomen.

Maar die geïsoleerde focus op financiële waarde is langzaam aan het veranderen. De opkomst van ‘Integrated Thinking’ en ‘Integrated Reporting’ heeft daar in grote mate aan bijgedragen. Steeds meer Nederlandse ondernemingen, met name multinationals, proberen zicht te krijgen op hoe hun organisatie waarde creëert voor henzelf én de maatschappij. Deze ontwikkeling wordt beschreven in een onderzoek dat MVO Nederland vorig jaar samen met Deloitte heeft  uitgevoerd. Ook de recent verschenen lessen van de Green Deal ‘Samenwerken aan Transparantie van Natuurlijk en Sociaal Kapitaal’ bevestigen deze conclusie.

Integrale blik op input en output

Deze termen laten al zien dat integrale waardecreatie gaat om een brede blik op jouw kapitaal als ondernemer. Het financieel kapitaal is uiteraard nog steeds een belangrijk pijler, maar ook natuurlijk kapitaal, menselijk kapitaal of sociaal kapitaal zijn onderdelen waar je als organisatie impact op hebt. Deze integrale manier van kijken naar het proces van waardecreatie maakt ondernemingen sterker. Je krijgt namelijk beter zicht op jouw input en output als bedrijf als gevolg van jouw bedrijfsactiviteiten. Niet alleen kan je daardoor beter zien waar je toegevoegde waarde ligt, ook komen mogelijke risico’s beter in kaart. Bovendien is een integrale strategie een mooi instrument om bijvoorbeeld verschillende afdelingen meer en beter met elkaar te laten samenwerken.

Meer dan verslaglegging alleen

Bedrijven zetten vooral in hun verslaglegging stappen rondom het proces van waardecreatie. Het financiële jaarverslag gaat steeds vaker samen met het maatschappelijk jaarverslag. Daarbij dient het IIRC-model vaak als basis. Maar MVO Nederland ziet ook steeds meer partners in haar netwerk die waardecreatie breder omarmen. Bijvoorbeeld voor het herijken van je (integrale) bedrijfsstrategie, of als raamwerk om het dialoog met stakeholders te voeren. Zo kijken bedrijven niet alleen terug op wat ze doen aan waardecreatie, maar zetten ze dit actief op de agenda als basis voor hun positionering en strategie.

Trend(setters)

Ondanks de vele berichten over de trend van waardecreatie en Integrated Reporting is het daarmee nog geen gemeengoed. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat het aantal Integrateds Reports in bijvoorbeeld Nederland, Zuid Afrika en Spanje steeds verder toeneemt. Wanneer je echter mondiaal naar deze ontwikkeling kijkt blijkt de groei niet significant te zijn. Ondanks regionale populariteit, blijkt de mondiale acceptatie maar langzaam te verlopen. Laten we daarom hopen dat Nederland haar oude rol als gidsland op dit gebied weer nieuw leven in kan blazen.

Ook aan de slag met uw eigen proces van waardecreatie? MVO Nederland helpt regelmatig haar partners dit strategisch in te bedden of het gesprek met stakeholders rondom de gedachtes van het IIRC-model vorm te geven. Voor meer contact neem contact op met Monique van Vliet.