Nieuwjaarsevent_2017Het MVO Trendrapport 2017 is af! We zullen het donderdag 19 januari op het nieuwjaarsevenement van MVO Nederland met veel bombarie presenteren, want we denken dat iedereen met hart voor duurzaamheid er zijn voordeel mee kan doen. Over de precieze inhoud zeggen we nog niks, maar we kunnen wel verklappen dat het níet gaat over klimaat, circulaire economie of mensenrechten.

In alle branches en sectoren wordt al tijden gestreefd naar klimaatneutraal, circulair en inclusief ondernemen. Dat vaststellen is voor een beetje trendwatcher te gemakkelijk.

Uit de contacten met de 2300 partners van MVO Nederland en met onze netwerken weten we dat ieder bedrijf op zoek is naar zijn eigen invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En hoe verder het denken zich ontwikkelt, hoe specifieker de aanpak kan zijn. Maar wij wilden ontwikkelingen beschrijven die voor iederéén interessant zijn.

Grote lijnen

In het MVO Trendrapport 2017 kijken we daarom naar de grote lijnen, dwars door alle sectoren, thema’s en beroepsgroepen heen. De zeven trends die we noemen zijn volgens ons van toepassing op ongeveer het hele Nederlandse bedrijfsleven.

Het Trendrapport gaat over de manier waarop duurzaam ondernemen anno 2017 werkt. We beschrijven dat zo concreet mogelijk, vanuit het perspectief van ondernemers en bedrijven. Waar mogelijk tonen we een handelingsperspectief en goede voorbeelden. Wat dat betreft is deze editie in lijn met de trendrapporten uit 2013, 2015 en 2016.

Reageren

Door ontwikkelingen te benoemen en te beschrijven worden ze sneller herkend en krijgen ze meer aandacht. Dat versterkt de trends – precies wat we willen. We horen graag of u de zeven trends die we beschrijven herkent in uw eigen praktijk. Ons verhaal is optimistisch van toon. We zijn benieuwd of u de toekomst ook zonnig inziet. Vanaf volgende week donderdag kan iedereen het MVO Trendrapport 2017 lezen en erop reageren.

Jos Reinhoudt en Annemarie Teuns
Auteurs MVO Trendrapport 2017